Examenrooster 2017

Schooltype
Afnamemoment Tijdstip Examens
dinsdag 10 januari t/m maandag 23 januari 2017 - rekenen 2A (pilot)
woensdag 18 en donderdag 19 januari 2017 - rekenen 2ER
- rekenen 3ER
- rekenen 2AER (pilot)
10 januari - 23 januari 2017 - rekenen 3F
- rekenen 2F
dinsdag 7 maart t/m maandag 20 maart 2017 - rekenen 3S (pilot)
- rekenen 2A (pilot)
woensdag 15 en donderdag 16 maart 2017 - rekenen 2ER
- rekenen 3ER
- rekenen 2AER (pilot)
7 maart - 20 maart 2017 - rekenen 2F
- rekenen 3F
woensdag 10 mei 2017 13:30-16:30 scheikunde havo
13:30-16:30 Nederlands vwo
donderdag 11 mei 2017 09:00-12:00 kunst (algemeen) vwo
09:00-11:00 transport en logistiek GL vmbo
09:00-11:00 voertuigentechniek GL vmbo
13:30-16:30 Nederlands havo
13:30-16:30 management en organisatie vwo
vrijdag 12 mei 2017 09:00-12:00 geschiedenis havo
09:00-12:00 geschiedenis vwo
13:30-16:00 Frans havo
13:30-16:00 Engels vwo
13:30-15:30 Nederlands KB vmbo
13:30-15:30 Nederlands GL en TL vmbo
maandag 15 mei 2017 09:00-12:00 aardrijkskunde havo
09:00-11:30 Duits vwo
09:00-11:00 maatschappijleer II KB vmbo
09:00-11:00 maatschappijleer II GL en TL vmbo
13:30-16:30 biologie havo
13:30-16:30 wiskunde A vwo
13:30-16:30 wiskunde B vwo
13:30-16:30 wiskunde A vwo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde C vwo
13:30-16:30 wiskunde B vwo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde C vwo (pilot)
13:30-15:00 Frans BB vmbo
13:30-15:30 Frans KB vmbo
13:30-15:30 Frans GL en TL vmbo
dinsdag 16 mei 2017 09:00-11:30 muziek havo
09:00-12:00 aardrijkskunde vwo
09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting KB vmbo
09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting GL en TL vmbo
13:30-16:30 economie havo
13:30-16:30 natuurkunde vwo
13:30-15:00 Nederlands BB vmbo
13:30-15:30 Engels KB vmbo
13:30-15:30 Engels GL en TL vmbo
woensdag 17 mei 2017 09:00-12:00 filosofie havo
09:00-12:00 Latijnse taal en cultuur vwo
09:00-10:30 geschiedenis en staatsinrichting BB vmbo
09:00-11:00 Duits KB vmbo
09:00-11:00 Duits GL en TL vmbo
13:30-16:00 Engels havo
13:30-16:00 textiele vormgeving vwo
13:30-16:00 handvaardigheid vwo
13:30-16:00 tekenen vwo
13:30-15:00 natuur- en scheikunde I BB vmbo
13:30-15:30 wiskunde KB vmbo
13:30-15:30 wiskunde GL en TL vmbo
donderdag 18 mei 2017 09:00-11:30 Duits havo
09:00-12:00 maatschappij­wetenschappen vwo (pilot)
09:00-12:00 maatschappij­wetenschappen vwo
09:00-11:00 muziek GL en TL vmbo
13:30-16:00 textiele vormgeving havo
13:30-16:00 handvaardigheid havo
13:30-16:00 tekenen havo
13:30-16:30 scheikunde vwo
13:30-15:00 economie BB vmbo
13:30-15:30 economie KB vmbo
13:30-15:30 economie GL en TL vmbo
vrijdag 19 mei 2017 09:00-12:00 kunst (algemeen) havo
09:00-12:00 filosofie vwo
09:00-10:30 Duits BB vmbo
09:00-11:00 aardrijkskunde KB vmbo
09:00-11:00 aardrijkskunde GL en TL vmbo
13:30-16:30 wiskunde B havo
13:30-16:30 wiskunde A havo
13:30-16:30 wiskunde B havo (bezemexamen)
13:30-16:30 wiskunde A havo (bezemexamen)
13:30-16:00 Frans vwo
13:30-15:00 biologie BB vmbo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I KB vmbo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I GL en TL vmbo
maandag 22 mei 2017 09:00-12:00 maatschappij­wetenschappen havo
09:00-12:00 maatschappij­wetenschappen havo (pilot)
09:00-12:00 Griekse taal en cultuur vwo
09:00-10:30 maatschappijleer II BB vmbo
09:00-11:00 dans GL en TL vmbo
09:00-11:00 drama GL en TL vmbo
13:30-16:30 natuurkunde havo
13:30-16:30 biologie vwo
13:30-15:00 wiskunde BB vmbo
13:30-15:30 biologie KB vmbo
13:30-15:30 biologie GL en TL vmbo
dinsdag 23 mei 2017 09:00-11:30 muziek vwo
09:00-10:30 aardrijkskunde BB vmbo
09:00-11:00 beeldende vorming GL en TL vmbo
13:30-16:30 management en organisatie havo
13:30-16:30 economie vwo
13:30-15:00 Engels BB vmbo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde II GL en TL vmbo
woensdag 24 mei 2017 09:00-11:30 Fries havo
09:00-11:30 Russisch havo
09:00-11:30 Fries vwo
09:00-11:30 Russisch vwo
09:00-11:00 Fries GL en TL vmbo
13:30-16:00 Spaans havo
13:30-16:00 Turks havo
13:30-16:00 Arabisch havo
13:30-16:00 Spaans vwo
13:30-16:00 Turks vwo
13:30-16:00 Arabisch vwo
13:30-15:00 Spaans BB vmbo
13:30-15:00 Turks BB vmbo
13:30-15:00 Arabisch BB vmbo
13:30-15:30 Spaans KB vmbo
13:30-15:30 Turks KB vmbo
13:30-15:30 Arabisch KB vmbo
13:30-15:30 Spaans GL en TL vmbo
13:30-15:30 Turks GL en TL vmbo
13:30-15:30 Arabisch GL en TL vmbo
maandag 29 mei t/m vrijdag 9 juni 2017 - rekenen 2A (pilot)
woensdag 7 en donderdag 8 juni 2017 - rekenen 2ER
- rekenen 3ER
- rekenen 2AER (pilot)
29 mei - 9 juni 2017 - rekenen 2F
- rekenen 3F
maandag 19 juni 2017 13:30-16:30 economie havo
13:30-16:30 Nederlands havo
13:30-16:00 Engels havo
13:30-16:00 Spaans havo
13:30-16:30 filosofie havo
13:30-16:30 maatschappij­wetenschappen havo
13:30-16:30 maatschappij­wetenschappen havo (pilot)
13:30-16:30 economie vwo
13:30-16:30 Nederlands vwo
13:30-16:00 Engels vwo
13:30-16:00 Spaans vwo
13:30-16:30 filosofie vwo
13:30-16:30 maatschappij­wetenschappen vwo
13:30-15:30 Duits KB vmbo
13:30-15:30 Spaans KB vmbo
13:30-15:30 wiskunde KB vmbo
13:30-15:30 biologie KB vmbo
13:30-15:30 geschiedenis en staatsinrichting KB vmbo
13:30-15:30 aardrijkskunde KB vmbo
13:30-15:30 maatschappijleer II KB vmbo
13:30-15:30 Frans GL en TL vmbo
13:30-15:30 Duits GL en TL vmbo
13:30-15:30 Spaans GL en TL vmbo
13:30-15:30 wiskunde GL en TL vmbo
13:30-15:30 biologie GL en TL vmbo
13:30-15:30 aardrijkskunde GL en TL vmbo
dinsdag 20 juni 2017 09:00-12:00 Latijnse taal en cultuur vwo
13:30-16:00 Frans havo
13:30-16:00 Duits havo
13:30-16:30 wiskunde A havo (bezemexamen)
13:30-16:30 wiskunde A havo
13:30-16:30 natuurkunde havo
13:30-16:30 scheikunde havo
13:30-16:30 geschiedenis havo
13:30-16:30 Griekse taal en cultuur vwo
13:30-16:00 Frans vwo
13:30-16:00 Duits vwo
13:30-16:30 wiskunde A vwo
13:30-16:30 wiskunde C vwo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde A vwo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde C vwo
13:30-16:30 natuurkunde vwo
13:30-16:30 scheikunde vwo
13:30-16:30 geschiedenis vwo
13:30-15:30 Nederlands KB vmbo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I KB vmbo
13:30-15:30 Nederlands GL en TL vmbo
13:30-15:30 geschiedenis en staatsinrichting GL en TL vmbo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I GL en TL vmbo
13:30-15:30 beeldende vorming GL en TL vmbo
woensdag 21 juni 2017 13:30-16:30 wiskunde B havo
13:30-16:30 biologie havo
13:30-16:30 aardrijkskunde havo
13:30-16:30 management en organisatie havo
13:30-16:00 tekenen havo
13:30-16:00 textiele vormgeving havo
13:30-16:00 handvaardigheid havo
13:30-16:30 kunst (algemeen) havo
13:30-16:30 wiskunde B vwo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde B vwo
13:30-16:30 biologie vwo
13:30-16:30 aardrijkskunde vwo
13:30-16:30 management en organisatie vwo
13:30-16:30 kunst (algemeen) vwo
13:30-15:30 economie KB vmbo
13:30-15:30 economie GL en TL vmbo
13:30-15:30 Engels GL en TL vmbo
13:30-15:30 maatschappijleer II GL en TL vmbo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde II GL en TL vmbo
13:30-15:30 Engels KB vmbo
donderdag 22 juni 2017 09:30-12:00 Fries havo
09:30-12:00 Russisch havo
09:30-12:00 Turks havo
09:30-12:00 Arabisch havo
09:30-12:00 Fries vwo
09:30-12:00 Russisch vwo
09:30-12:00 Turks vwo
09:30-12:00 Arabisch vwo
09:30-12:00 muziek vwo
09:30-12:30 maatschappij­wetenschappen vwo (pilot)
09:30-11:00 Nederlands BB vmbo
09:30-11:00 Frans BB vmbo
09:30-11:00 Duits BB vmbo
09:30-11:00 Engels BB vmbo
09:30-11:00 Spaans BB vmbo
09:30-11:00 Turks BB vmbo
09:30-11:00 Arabisch BB vmbo
09:30-11:00 maatschappijleer II BB vmbo
09:30-11:00 wiskunde BB vmbo
09:30-11:30 Frans KB vmbo
09:30-11:30 Turks KB vmbo
09:30-11:30 Arabisch KB vmbo
09:30-11:30 transport en logistiek GL vmbo
09:30-11:30 voertuigentechniek GL vmbo
09:30-11:30 Fries GL en TL vmbo
09:30-11:30 Turks GL en TL vmbo
09:30-11:30 Arabisch GL en TL vmbo
09:30-12:00 handvaardigheid vwo
09:30-12:00 textiele vormgeving vwo
09:30-12:00 tekenen vwo
09:30-11:00 natuur- en scheikunde I BB vmbo
09:30-11:00 biologie BB vmbo
09:30-11:00 aardrijkskunde BB vmbo
09:30-11:00 geschiedenis en staatsinrichting BB vmbo
09:30-11:00 economie BB vmbo
14:00-17:00 wiskunde B havo (bezemexamen)
14:00-16:30 muziek havo
14:00-16:00 dans GL en TL vmbo
14:00-16:00 drama GL en TL vmbo
14:00-16:00 muziek GL en TL vmbo
Pijl omhoog