Examenrooster 2015

Schooltype

* In 2021 is als gevolg van de coronacrisis het tweede tijdvak uitgebreid en vindt ook het derde tijdvak plaats op de scholen. Dit heeft ook effect op de afname van de aangewezen vakken. Deze zijn in onderstaand rooster weergegeven met av (aangewezen vak) of av* (aangewezen vak dat op de school van de kandidaten zelf wordt afgenomen).

Afnamemoment Tijdstip Examens
4 maart - 17 maart 2015 - rekenen 2F
11 maart - 24 maart 2015 - rekenen 3F
maandag 11 mei 2015 13:30-16:30 economie havo
13:30-16:30 Nederlands vwo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde II vmbo GL en TL
dinsdag 12 mei 2015 09:00-12:00 kunst (algemeen) havo
09:00-11:30 tekenen vwo
09:00-11:30 textiele vormgeving vwo
09:00-11:30 handvaardigheid vwo
09:00-11:00 transport en logistiek vmbo GL
09:00-11:00 voertuigentechniek vmbo GL
13:30-16:30 Nederlands havo
13:30-16:30 management en organisatie vwo
13:30-15:30 Frans vmbo KB
13:30-15:30 Frans vmbo GL en TL
woensdag 13 mei 2015 09:00-11:30 Duits havo
09:00-12:00 kunst (algemeen) vwo
09:00-11:00 beeldende vorming vmbo GL en TL
13:30-16:30 biologie havo (bezemexamen)
13:30-16:30 biologie havo
13:30-16:30 wiskunde A vwo
13:30-16:30 wiskunde C vwo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde B vwo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde A vwo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde B vwo
13:30-16:30 wiskunde C vwo
13:30-15:30 Nederlands vmbo KB
13:30-15:30 Nederlands vmbo GL en TL
maandag 18 mei 2015 09:00-12:00 geschiedenis havo
09:00-12:00 geschiedenis vwo
09:00-10:30 Nederlands vmbo BB
09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting vmbo KB
09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting vmbo GL en TL
13:30-16:00 Frans havo
13:30-16:30 natuurkunde vwo
13:30-16:30 natuurkunde vwo (pilot)
13:30-15:00 natuur- en scheikunde I vmbo BB
13:30-15:30 Engels vmbo KB
13:30-15:30 Engels vmbo GL en TL
dinsdag 19 mei 2015 09:00-12:00 filosofie havo
09:00-12:00 Grieks vwo
09:00-10:30 economie vmbo BB
09:00-11:00 Duits vmbo KB
09:00-11:00 Duits vmbo GL en TL
13:30-16:00 Engels havo
13:30-16:30 economie vwo
13:30-15:00 geschiedenis en staatsinrichting vmbo BB
13:30-15:30 wiskunde vmbo KB
13:30-15:30 wiskunde vmbo GL en TL
woensdag 20 mei 2015 09:00-11:30 handvaardigheid havo
09:00-11:30 tekenen havo
09:00-11:30 textiele vormgeving havo
09:00-11:30 Duits vwo
09:00-10:30 Engels vmbo BB
09:00-11:00 muziek vmbo GL en TL
13:30-16:30 wiskunde A havo
13:30-16:30 wiskunde B havo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde A havo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde B havo
13:30-16:30 biologie vwo
13:30-16:30 biologie vwo (pilot)
13:30-15:00 biologie vmbo BB
13:30-15:30 aardrijkskunde vmbo KB (bezemexamen)
13:30-15:30 aardrijkskunde vmbo KB
13:30-15:30 aardrijkskunde vmbo GL en TL (bezemexamen)
13:30-15:30 aardrijkskunde vmbo GL en TL
donderdag 21 mei 2015 09:00-12:00 maatschappij­wetenschappen havo
09:00-12:00 maatschappij­wetenschappen havo (pilot)
09:00-12:00 aardrijkskunde vwo
09:00-10:30 wiskunde vmbo BB
09:00-11:00 maatschappijleer II vmbo KB
09:00-11:00 maatschappijleer II vmbo GL en TL
13:30-16:30 scheikunde havo (bezemexamen)
13:30-16:30 scheikunde havo
13:30-16:00 Engels vwo
13:30-15:00 Frans vmbo BB
13:30-15:00 Duits vmbo BB
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I vmbo KB
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I vmbo GL en TL
vrijdag 22 mei 2015 09:00-11:30 muziek havo
09:00-12:00 Latijn vwo
09:00-10:30 aardrijkskunde vmbo BB (bezemexamen)
09:00-10:30 aardrijkskunde vmbo BB
09:00-11:00 dans vmbo GL en TL
09:00-11:00 drama vmbo GL en TL
13:30-16:30 management en organisatie havo
13:30-16:30 maatschappij­wetenschappen vwo
13:30-15:00 maatschappijleer II vmbo BB
13:30-15:30 economie vmbo KB
13:30-15:30 economie vmbo GL en TL
dinsdag 26 mei 2015 09:00-12:00 aardrijkskunde havo
09:00-12:00 filosofie vwo
13:30-16:00 Frans vwo
13:30-15:30 biologie vmbo KB
13:30-15:30 biologie vmbo GL en TL
woensdag 27 mei 2015 09:00-11:30 muziek vwo
09:00-11:00 Fries vmbo GL en TL
13:30-16:30 natuurkunde havo
13:30-16:30 natuurkunde havo (bezemexamen)
13:30-16:30 scheikunde vwo (pilot)
13:30-16:30 scheikunde vwo
13:30-15:00 Spaans vmbo BB
13:30-15:00 Turks vmbo BB
13:30-15:00 Arabisch vmbo BB
13:30-15:30 Spaans vmbo KB
13:30-15:30 Turks vmbo KB
13:30-15:30 Arabisch vmbo KB
13:30-15:30 Spaans vmbo GL en TL
13:30-15:30 Turks vmbo GL en TL
13:30-15:30 Arabisch vmbo GL en TL
donderdag 28 mei 2015 09:00-11:30 Fries havo
09:00-11:30 Russisch havo
09:00-11:30 Fries vwo
09:00-11:30 Russisch vwo
13:30-16:00 Spaans havo
13:30-16:00 Turks havo
13:30-16:00 Arabisch havo
13:30-16:00 Spaans vwo
13:30-16:00 Turks vwo
13:30-16:00 Arabisch vwo
28 mei - 9 juni 2015 - rekenen 2F
- rekenen 3F
dinsdag 16 juni 2015 09:00-12:00 kunst (muziek) vwo
09:00-12:00 kunst (algemeen) vwo
13:30-16:30 Nederlands havo
13:30-16:00 Engels havo
13:30-16:00 Spaans havo
13:30-16:30 aardrijkskunde havo
13:30-16:30 filosofie havo
13:30-16:30 kunst (algemeen) havo
13:30-16:30 maatschappij­wetenschappen havo (pilot)
13:30-16:30 maatschappij­wetenschappen havo
13:30-16:30 Nederlands vwo
13:30-16:00 Engels vwo
13:30-16:00 Spaans vwo
13:30-16:30 aardrijkskunde vwo
13:30-16:30 filosofie vwo
13:30-16:30 maatschappij­wetenschappen vwo (pilot)
13:30-16:30 maatschappij­wetenschappen vwo
13:30-15:30 Nederlands vmbo KB
13:30-15:30 Engels vmbo KB
13:30-15:30 aardrijkskunde vmbo KB
13:30-15:30 maatschappijleer II vmbo KB
13:30-15:30 Nederlands vmbo GL en TL
13:30-15:30 Engels vmbo GL en TL
13:30-15:30 aardrijkskunde vmbo GL en TL
13:30-15:30 maatschappijleer II vmbo GL en TL
woensdag 17 juni 2015 09:00-12:00 Latijn vwo
13:30-16:00 Frans havo
13:30-16:00 Duits havo
13:30-16:30 wiskunde A havo
13:30-16:30 wiskunde A havo (pilot)
13:30-16:30 natuurkunde havo
13:30-16:30 scheikunde havo
13:30-16:30 geschiedenis havo
13:30-16:30 Grieks vwo
13:30-16:00 Frans vwo
13:30-16:00 Duits vwo
13:30-16:30 wiskunde A vwo
13:30-16:30 wiskunde C vwo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde A vwo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde C vwo
13:30-16:30 natuurkunde vwo
13:30-16:30 natuurkunde vwo (pilot)
13:30-16:30 scheikunde vwo
13:30-16:30 scheikunde vwo (pilot)
13:30-16:30 geschiedenis vwo
13:30-15:30 Spaans vmbo KB
13:30-15:30 wiskunde vmbo KB
13:30-15:30 geschiedenis en staatsinrichting vmbo KB
13:30-15:30 Frans vmbo GL en TL
13:30-15:30 Spaans vmbo GL en TL
13:30-15:30 wiskunde vmbo GL en TL
13:30-15:30 geschiedenis en staatsinrichting vmbo GL en TL
13:30-15:30 beeldende vorming vmbo GL en TL
donderdag 18 juni 2015 13:30-16:30 economie havo
13:30-16:30 wiskunde B havo
13:30-16:30 wiskunde B havo (pilot)
13:30-16:30 biologie havo
13:30-16:30 management en organisatie havo
13:30-16:00 handvaardigheid havo
13:30-16:00 textiele vormgeving havo
13:30-16:00 tekenen havo
13:30-16:30 economie vwo
13:30-16:30 wiskunde B vwo
13:30-16:30 wiskunde B vwo (pilot)
13:30-16:30 biologie vwo (pilot)
13:30-16:30 biologie vwo
13:30-16:30 management en organisatie vwo
13:30-15:30 economie vmbo KB
13:30-15:30 Duits vmbo KB
13:30-15:30 biologie vmbo KB
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I vmbo KB
13:30-15:30 economie vmbo GL en TL
13:30-15:30 Duits vmbo GL en TL
13:30-15:30 biologie vmbo GL en TL
13:30-15:30 natuur- en scheikunde II vmbo GL en TL
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I vmbo GL en TL
vrijdag 19 juni 2015 09:30-12:00 Fries havo av
09:30-12:00 Russisch havo av
09:30-12:00 Turks havo av
09:30-12:00 Arabisch havo av
09:30-12:30 biologie havo (bezemexamen) av
09:30-12:00 Fries vwo av
09:30-12:00 Russisch vwo av
09:30-12:00 Turks vwo av
09:30-12:00 Arabisch vwo av
09:30-12:00 muziek vwo av
09:30-12:00 textiele vormgeving vwo av
09:30-12:00 tekenen vwo av
09:30-12:00 handvaardigheid vwo av
09:30-11:00 economie vmbo BB av
09:30-11:00 Nederlands vmbo BB av
09:30-11:00 Duits vmbo BB av
09:30-11:00 Engels vmbo BB av
09:30-11:00 Spaans vmbo BB av
09:30-11:00 Turks vmbo BB av
09:30-11:00 Arabisch vmbo BB av
09:30-11:00 wiskunde vmbo BB av
09:30-11:00 biologie vmbo BB av
09:30-11:00 geschiedenis en staatsinrichting vmbo BB av
09:30-11:00 aardrijkskunde vmbo BB av
09:30-11:00 aardrijkskunde vmbo BB (bezemexamen) av
09:30-11:00 maatschappijleer II vmbo BB av
09:30-11:00 natuur- en scheikunde I vmbo BB av
09:30-11:30 Turks vmbo KB av
09:30-11:30 Arabisch vmbo KB av
09:30-11:30 transport en logistiek vmbo GL av
09:30-11:30 voertuigentechniek vmbo GL av
09:30-11:30 Fries vmbo GL en TL av
09:30-11:30 Turks vmbo GL en TL av
09:30-11:30 Arabisch vmbo GL en TL av
14:00-17:00 natuurkunde havo (bezemexamen) av
14:00-17:00 scheikunde havo (bezemexamen) av
14:00-16:30 muziek havo av
14:00-15:30 Frans vmbo BB av
14:00-16:00 Frans vmbo KB av
14:00-16:00 aardrijkskunde vmbo KB (bezemexamen) av
14:00-16:00 dans vmbo GL en TL av
14:00-16:00 drama vmbo GL en TL av
14:00-16:00 aardrijkskunde vmbo GL en TL (bezemexamen) av
14:00-16:00 muziek vmbo GL en TL av

av = aangewezen vak