Examenrooster 2015

Schooltype
Afnamemoment Tijdstip Examens
4 maart - 17 maart 2015 - rekenen 2F
11 maart - 24 maart 2015 - rekenen 3F
maandag 11 mei 2015 13:30-16:30 economie havo
13:30-16:30 Nederlands vwo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde II GL en TL vmbo
dinsdag 12 mei 2015 09:00-12:00 kunst (algemeen) havo
09:00-11:30 tekenen vwo
09:00-11:30 textiele vormgeving vwo
09:00-11:30 handvaardigheid vwo
09:00-11:00 transport en logistiek GL vmbo
09:00-11:00 voertuigentechniek GL vmbo
13:30-16:30 Nederlands havo
13:30-16:30 management en organisatie vwo
13:30-15:30 Frans KB vmbo
13:30-15:30 Frans GL en TL vmbo
woensdag 13 mei 2015 09:00-11:30 Duits havo
09:00-12:00 kunst (algemeen) vwo
09:00-11:00 beeldende vorming GL en TL vmbo
13:30-16:30 biologie havo (bezemexamen)
13:30-16:30 biologie havo
13:30-16:30 wiskunde A vwo
13:30-16:30 wiskunde C vwo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde B vwo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde A vwo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde B vwo
13:30-16:30 wiskunde C vwo
13:30-15:30 Nederlands KB vmbo
13:30-15:30 Nederlands GL en TL vmbo
maandag 18 mei 2015 09:00-12:00 geschiedenis havo
09:00-12:00 geschiedenis vwo
09:00-10:30 Nederlands BB vmbo
09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting KB vmbo
09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting GL en TL vmbo
13:30-16:00 Frans havo
13:30-16:30 natuurkunde vwo
13:30-16:30 natuurkunde vwo (pilot)
13:30-15:00 natuur- en scheikunde I BB vmbo
13:30-15:30 Engels KB vmbo
13:30-15:30 Engels GL en TL vmbo
dinsdag 19 mei 2015 09:00-12:00 filosofie havo
09:00-12:00 Grieks vwo
09:00-10:30 economie BB vmbo
09:00-11:00 Duits KB vmbo
09:00-11:00 Duits GL en TL vmbo
13:30-16:00 Engels havo
13:30-16:30 economie vwo
13:30-15:00 geschiedenis en staatsinrichting BB vmbo
13:30-15:30 wiskunde KB vmbo
13:30-15:30 wiskunde GL en TL vmbo
woensdag 20 mei 2015 09:00-11:30 handvaardigheid havo
09:00-11:30 tekenen havo
09:00-11:30 textiele vormgeving havo
09:00-11:30 Duits vwo
09:00-10:30 Engels BB vmbo
09:00-11:00 muziek GL en TL vmbo
13:30-16:30 wiskunde A havo
13:30-16:30 wiskunde B havo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde A havo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde B havo
13:30-16:30 biologie vwo
13:30-16:30 biologie vwo (pilot)
13:30-15:00 biologie BB vmbo
13:30-15:30 aardrijkskunde KB vmbo (bezemexamen)
13:30-15:30 aardrijkskunde KB vmbo
13:30-15:30 aardrijkskunde GL en TL vmbo (bezemexamen)
13:30-15:30 aardrijkskunde GL en TL vmbo
donderdag 21 mei 2015 09:00-12:00 maatschappij­wetenschappen havo
09:00-12:00 maatschappij­wetenschappen havo (pilot)
09:00-12:00 aardrijkskunde vwo
09:00-10:30 wiskunde BB vmbo
09:00-11:00 maatschappijleer II KB vmbo
09:00-11:00 maatschappijleer II GL en TL vmbo
13:30-16:30 scheikunde havo (bezemexamen)
13:30-16:30 scheikunde havo
13:30-16:00 Engels vwo
13:30-15:00 Frans BB vmbo
13:30-15:00 Duits BB vmbo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I KB vmbo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I GL en TL vmbo
vrijdag 22 mei 2015 09:00-11:30 muziek havo
09:00-12:00 Latijn vwo
09:00-10:30 aardrijkskunde BB vmbo (bezemexamen)
09:00-10:30 aardrijkskunde BB vmbo
09:00-11:00 dans GL en TL vmbo
09:00-11:00 drama GL en TL vmbo
13:30-16:30 management en organisatie havo
13:30-16:30 maatschappij­wetenschappen vwo
13:30-15:00 maatschappijleer II BB vmbo
13:30-15:30 economie KB vmbo
13:30-15:30 economie GL en TL vmbo
dinsdag 26 mei 2015 09:00-12:00 aardrijkskunde havo
09:00-12:00 filosofie vwo
13:30-16:00 Frans vwo
13:30-15:30 biologie KB vmbo
13:30-15:30 biologie GL en TL vmbo
woensdag 27 mei 2015 09:00-11:30 muziek vwo
09:00-11:00 Fries GL en TL vmbo
13:30-16:30 natuurkunde havo
13:30-16:30 natuurkunde havo (bezemexamen)
13:30-16:30 scheikunde vwo (pilot)
13:30-16:30 scheikunde vwo
13:30-15:00 Spaans BB vmbo
13:30-15:00 Turks BB vmbo
13:30-15:00 Arabisch BB vmbo
13:30-15:30 Spaans KB vmbo
13:30-15:30 Turks KB vmbo
13:30-15:30 Arabisch KB vmbo
13:30-15:30 Spaans GL en TL vmbo
13:30-15:30 Turks GL en TL vmbo
13:30-15:30 Arabisch GL en TL vmbo
donderdag 28 mei 2015 09:00-11:30 Fries havo
09:00-11:30 Russisch havo
09:00-11:30 Fries vwo
09:00-11:30 Russisch vwo
13:30-16:00 Spaans havo
13:30-16:00 Turks havo
13:30-16:00 Arabisch havo
13:30-16:00 Spaans vwo
13:30-16:00 Turks vwo
13:30-16:00 Arabisch vwo
28 mei - 9 juni 2015 - rekenen 2F
- rekenen 3F
dinsdag 16 juni 2015 09:00-12:00 kunst (muziek) vwo
09:00-12:00 kunst (algemeen) vwo
13:30-16:30 Nederlands havo
13:30-16:00 Engels havo
13:30-16:00 Spaans havo
13:30-16:30 aardrijkskunde havo
13:30-16:30 filosofie havo
13:30-16:30 kunst (algemeen) havo
13:30-16:30 maatschappij­wetenschappen havo (pilot)
13:30-16:30 maatschappij­wetenschappen havo
13:30-16:30 Nederlands vwo
13:30-16:00 Engels vwo
13:30-16:00 Spaans vwo
13:30-16:30 aardrijkskunde vwo
13:30-16:30 filosofie vwo
13:30-16:30 maatschappij­wetenschappen vwo (pilot)
13:30-16:30 maatschappij­wetenschappen vwo
13:30-15:30 Nederlands KB vmbo
13:30-15:30 Engels KB vmbo
13:30-15:30 aardrijkskunde KB vmbo
13:30-15:30 maatschappijleer II KB vmbo
13:30-15:30 Nederlands GL en TL vmbo
13:30-15:30 Engels GL en TL vmbo
13:30-15:30 aardrijkskunde GL en TL vmbo
13:30-15:30 maatschappijleer II GL en TL vmbo
woensdag 17 juni 2015 09:00-12:00 Latijn vwo
13:30-16:00 Frans havo
13:30-16:00 Duits havo
13:30-16:30 wiskunde A havo
13:30-16:30 wiskunde A havo (pilot)
13:30-16:30 natuurkunde havo
13:30-16:30 scheikunde havo
13:30-16:30 geschiedenis havo
13:30-16:30 Grieks vwo
13:30-16:00 Frans vwo
13:30-16:00 Duits vwo
13:30-16:30 wiskunde A vwo
13:30-16:30 wiskunde C vwo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde A vwo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde C vwo
13:30-16:30 natuurkunde vwo
13:30-16:30 natuurkunde vwo (pilot)
13:30-16:30 scheikunde vwo
13:30-16:30 scheikunde vwo (pilot)
13:30-16:30 geschiedenis vwo
13:30-15:30 Spaans KB vmbo
13:30-15:30 wiskunde KB vmbo
13:30-15:30 geschiedenis en staatsinrichting KB vmbo
13:30-15:30 Frans GL en TL vmbo
13:30-15:30 Spaans GL en TL vmbo
13:30-15:30 wiskunde GL en TL vmbo
13:30-15:30 geschiedenis en staatsinrichting GL en TL vmbo
13:30-15:30 beeldende vorming GL en TL vmbo
donderdag 18 juni 2015 13:30-16:30 economie havo
13:30-16:30 wiskunde B havo
13:30-16:30 wiskunde B havo (pilot)
13:30-16:30 biologie havo
13:30-16:30 management en organisatie havo
13:30-16:00 handvaardigheid havo
13:30-16:00 textiele vormgeving havo
13:30-16:00 tekenen havo
13:30-16:30 economie vwo
13:30-16:30 wiskunde B vwo
13:30-16:30 wiskunde B vwo (pilot)
13:30-16:30 biologie vwo (pilot)
13:30-16:30 biologie vwo
13:30-16:30 management en organisatie vwo
13:30-15:30 economie KB vmbo
13:30-15:30 Duits KB vmbo
13:30-15:30 biologie KB vmbo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I KB vmbo
13:30-15:30 economie GL en TL vmbo
13:30-15:30 Duits GL en TL vmbo
13:30-15:30 biologie GL en TL vmbo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde II GL en TL vmbo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I GL en TL vmbo
vrijdag 19 juni 2015 09:30-12:00 Fries havo
09:30-12:00 Russisch havo
09:30-12:00 Turks havo
09:30-12:00 Arabisch havo
09:30-12:30 biologie havo (bezemexamen)
09:30-12:00 Fries vwo
09:30-12:00 Russisch vwo
09:30-12:00 Turks vwo
09:30-12:00 Arabisch vwo
09:30-12:00 muziek vwo
09:30-12:00 textiele vormgeving vwo
09:30-12:00 tekenen vwo
09:30-12:00 handvaardigheid vwo
09:30-11:00 economie BB vmbo
09:30-11:00 Nederlands BB vmbo
09:30-11:00 Duits BB vmbo
09:30-11:00 Engels BB vmbo
09:30-11:00 Spaans BB vmbo
09:30-11:00 Turks BB vmbo
09:30-11:00 Arabisch BB vmbo
09:30-11:00 wiskunde BB vmbo
09:30-11:00 biologie BB vmbo
09:30-11:00 geschiedenis en staatsinrichting BB vmbo
09:30-11:00 aardrijkskunde BB vmbo
09:30-11:00 aardrijkskunde BB vmbo (bezemexamen)
09:30-11:00 maatschappijleer II BB vmbo
09:30-11:00 natuur- en scheikunde I BB vmbo
09:30-11:30 Turks KB vmbo
09:30-11:30 Arabisch KB vmbo
09:30-11:30 transport en logistiek GL vmbo
09:30-11:30 voertuigentechniek GL vmbo
09:30-11:30 Fries GL en TL vmbo
09:30-11:30 Turks GL en TL vmbo
09:30-11:30 Arabisch GL en TL vmbo
14:00-17:00 natuurkunde havo (bezemexamen)
14:00-17:00 scheikunde havo (bezemexamen)
14:00-16:30 muziek havo
14:00-15:30 Frans BB vmbo
14:00-16:00 Frans KB vmbo
14:00-16:00 aardrijkskunde KB vmbo (bezemexamen)
14:00-16:00 dans GL en TL vmbo
14:00-16:00 drama GL en TL vmbo
14:00-16:00 aardrijkskunde GL en TL vmbo (bezemexamen)
14:00-16:00 muziek GL en TL vmbo
Pijl omhoog