Examenrooster 2014

Schooltype

* In 2021 is als gevolg van de coronacrisis het tweede tijdvak uitgebreid en vindt ook het derde tijdvak plaats op de scholen. Dit heeft ook effect op de afname van de aangewezen vakken. Deze zijn in onderstaand rooster weergegeven met av (aangewezen vak) of av* (aangewezen vak dat op de school van de kandidaten zelf wordt afgenomen).

Afnamemoment Tijdstip Examens
12 maart - 25 maart 2014 - rekenen 2F
19 maart - 1 april 2014 - rekenen 3F
maandag 12 mei 2014 09:00-12:00 kunst (algemeen) havo
09:00-11:00 transport en logistiek vmbo GL
09:00-11:00 voertuigentechniek vmbo GL
13:30-16:30 management en organisatie havo
13:30-16:30 Nederlands vwo
dinsdag 13 mei 2014 09:00-11:30 textiele vormgeving vwo
09:00-11:30 handvaardigheid vwo
09:00-11:30 tekenen vwo
09:00-11:00 beeldende vorming vmbo GL en TL
13:30-16:30 Nederlands havo
13:30-16:30 scheikunde vwo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde II vmbo GL en TL
13:30-16:30 scheikunde vwo (pilot)
woensdag 14 mei 2014 09:00-12:00 kunst (algemeen) vwo
13:30-16:30 wiskunde B havo
13:30-16:30 wiskunde A havo
13:30-16:30 biologie vwo
13:30-15:30 Nederlands vmbo KB
13:30-15:30 Nederlands vmbo GL en TL
13:30-16:30 biologie vwo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde A havo (pilot)
donderdag 15 mei 2014 09:00-11:30 Duits havo
09:00-12:00 filosofie vwo
09:00-11:00 Duits vmbo KB
09:00-11:00 Duits vmbo GL en TL
13:30-16:30 economie havo
13:30-16:30 management en organisatie vwo
13:30-15:30 biologie vmbo KB
13:30-15:30 biologie vmbo GL en TL
vrijdag 16 mei 2014 09:00-12:00 aardrijkskunde havo
09:00-11:30 Duits vwo
09:00-11:00 dans vmbo GL en TL
09:00-11:00 drama vmbo GL en TL
13:30-16:00 Engels havo
13:30-16:30 economie vwo
13:30-15:30 economie vmbo KB
13:30-15:30 economie vmbo GL en TL
13:30-16:30 economie vwo (bezemexamen)
maandag 19 mei 2014 09:00-12:00 geschiedenis havo
09:00-12:00 geschiedenis vwo
09:00-10:30 Nederlands vmbo BB
09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting vmbo KB
09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting vmbo GL en TL
09:00-12:00 geschiedenis havo (pilot)
09:00-12:00 geschiedenis vwo (pilot)
13:30-16:00 Frans havo
13:30-16:30 natuurkunde vwo
13:30-15:00 natuur- en scheikunde I vmbo BB
13:30-15:30 wiskunde vmbo KB
13:30-15:30 wiskunde vmbo GL en TL
13:30-16:30 natuurkunde vwo (pilot)
dinsdag 20 mei 2014 09:00-12:00 filosofie havo
09:00-12:00 Grieks vwo
09:00-10:30 economie vmbo BB
09:00-11:00 maatschappijleer II vmbo KB
09:00-11:00 maatschappijleer II vmbo GL en TL
13:30-16:30 scheikunde havo
13:30-16:30 wiskunde C vwo
13:30-16:30 wiskunde A vwo
13:30-16:30 wiskunde B vwo
13:30-15:00 geschiedenis en staatsinrichting vmbo BB
13:30-15:00 aardrijkskunde vmbo BB
13:30-15:30 Engels vmbo KB
13:30-15:30 Engels vmbo GL en TL
13:30-12:00 wiskunde C vwo (pilot)
13:30-16:30 scheikunde havo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde A vwo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde B vwo (pilot)
woensdag 21 mei 2014 09:00-11:30 textiele vormgeving havo
09:00-11:30 handvaardigheid havo
09:00-11:30 tekenen havo
09:00-12:00 maatschappij­wetenschappen vwo (pilot)
09:00-10:30 Engels vmbo BB
09:00-11:00 aardrijkskunde vmbo KB
09:00-11:00 aardrijkskunde vmbo GL en TL
09:00-12:00 maatschappij­wetenschappen vwo (pilot)
13:30-16:30 biologie havo
13:30-16:00 Frans vwo
13:30-15:00 biologie vmbo BB
13:30-15:30 Frans vmbo KB
13:30-15:30 Frans vmbo GL en TL
13:30-16:30 biologie havo (pilot)
donderdag 22 mei 2014 09:00-12:00 maatschappij­wetenschappen havo
09:00-12:00 aardrijkskunde vwo
09:00-10:30 wiskunde vmbo BB
09:00-11:00 muziek vmbo GL en TL
09:00-12:00 maatschappij­wetenschappen havo (pilot)
13:30-16:30 natuurkunde havo
13:30-16:00 Engels vwo
13:30-15:00 Frans vmbo BB
13:30-15:00 Duits vmbo BB
13:30-15:00 maatschappijleer II vmbo BB
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I vmbo KB
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I vmbo GL en TL
13:30-16:30 natuurkunde havo (pilot)
vrijdag 23 mei 2014 09:00-11:30 muziek havo
09:00-12:00 Latijn vwo
09:00-11:00 Fries vmbo GL en TL
13:30-15:00 Spaans vmbo BB
13:30-15:00 Turks vmbo BB
13:30-15:00 Arabisch vmbo BB
13:30-15:30 Spaans vmbo KB
13:30-15:30 Turks vmbo KB
13:30-15:30 Arabisch vmbo KB
13:30-15:30 Spaans vmbo GL en TL
13:30-15:30 Turks vmbo GL en TL
13:30-15:30 Arabisch vmbo GL en TL
maandag 26 mei 2014 09:00-11:30 muziek vwo
13:30-16:00 Fries havo
13:30-16:00 Russisch havo
13:30-16:00 Fries vwo
13:30-16:00 Russisch vwo
dinsdag 27 mei 2014 13:30-16:00 Spaans havo
13:30-16:00 Turks havo
13:30-16:00 Arabisch havo
13:30-16:00 Spaans vwo
13:30-16:00 Turks vwo
13:30-16:00 Arabisch vwo
26 mei - 6 juni 2014 - rekenen 3F
- rekenen 2F
maandag 16 juni 2014 13:30-15:30 Nederlands vmbo KB
13:30-15:30 Engels vmbo KB
13:30-15:30 aardrijkskunde vmbo KB
13:30-15:30 Nederlands vmbo GL en TL
13:30-15:30 Engels vmbo GL en TL
13:30-15:30 aardrijkskunde vmbo GL en TL
dinsdag 17 juni 2014 09:00-12:00 kunst (algemeen) vwo
13:30-16:30 Nederlands havo
13:30-16:00 Engels havo
13:30-16:00 Spaans havo
13:30-16:30 aardrijkskunde havo
13:30-16:00 handvaardigheid havo
13:30-16:00 textiele vormgeving havo
13:30-16:00 tekenen havo
13:30-16:30 filosofie havo
13:30-16:30 kunst (algemeen) havo
13:30-16:30 maatschappij­wetenschappen havo
13:30-16:30 maatschappij­wetenschappen havo (pilot)
13:30-16:30 Nederlands vwo
13:30-16:00 Engels vwo
13:30-16:00 Spaans vwo
13:30-16:30 aardrijkskunde vwo
13:30-16:30 filosofie vwo
13:30-15:30 economie vmbo KB
13:30-15:30 Duits vmbo KB
13:30-15:30 Spaans vmbo KB
13:30-15:30 wiskunde vmbo KB
13:30-15:30 biologie vmbo KB
13:30-15:30 geschiedenis en staatsinrichting vmbo KB
13:30-15:30 maatschappijleer II vmbo KB
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I vmbo KB
13:30-15:30 economie vmbo GL en TL
13:30-15:30 Frans vmbo GL en TL
13:30-15:30 Duits vmbo GL en TL
13:30-15:30 wiskunde vmbo GL en TL
13:30-15:30 biologie vmbo GL en TL
13:30-15:30 geschiedenis en staatsinrichting vmbo GL en TL
13:30-15:30 maatschappijleer II vmbo GL en TL
13:30-15:30 natuur- en scheikunde II vmbo GL en TL
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I vmbo GL en TL
13:30-15:30 beeldende vorming vmbo GL en TL
woensdag 18 juni 2014 09:00-12:00 Latijn vwo
13:30-16:30 economie havo
13:30-16:00 Frans havo
13:30-16:00 Duits havo
13:30-16:30 wiskunde A havo
13:30-16:30 wiskunde B havo
13:30-16:30 natuurkunde havo
13:30-16:30 scheikunde havo
13:30-16:30 biologie havo
13:30-16:30 geschiedenis havo
13:30-16:30 geschiedenis havo (pilot)
13:30-16:30 management en organisatie havo
13:30-16:30 economie vwo
13:30-16:30 Grieks vwo
13:30-16:00 Frans vwo
13:30-16:00 Duits vwo
13:30-16:30 wiskunde B vwo
13:30-16:30 wiskunde C vwo
13:30-16:30 wiskunde A vwo
13:30-16:30 natuurkunde vwo
13:30-16:30 scheikunde vwo
13:30-16:30 biologie vwo
13:30-16:30 geschiedenis vwo (pilot)
13:30-16:30 geschiedenis vwo
13:30-16:30 management en organisatie vwo
13:30-16:30 maatschappij­wetenschappen vwo
13:30-16:30 maatschappij­wetenschappen vwo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde A vwo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde B vwo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde C vwo (pilot)
13:30-16:30 natuurkunde vwo (pilot)
13:30-16:30 scheikunde vwo (pilot)
13:30-16:30 biologie vwo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde A havo (pilot)
13:30-16:30 wiskunde B havo (pilot)
13:30-16:30 natuurkunde havo (pilot)
13:30-16:30 scheikunde havo (pilot)
13:30-16:30 biologie havo (pilot)
vrijdag 20 juni 2014 09:30-12:00 Fries havo av
09:30-12:00 Russisch havo av
09:30-12:00 Turks havo av
09:30-12:00 Arabisch havo av
09:30-12:00 Fries vwo av
09:30-12:00 Russisch vwo av
09:30-12:00 Turks vwo av
09:30-12:00 Arabisch vwo av
09:30-12:00 muziek vwo av
09:30-12:00 tekenen vwo av
09:30-12:00 handvaardigheid vwo av
09:30-12:00 textiele vormgeving vwo av
09:30-11:00 economie vmbo BB av
09:30-11:00 Nederlands vmbo BB av
09:30-11:00 Duits vmbo BB av
09:30-11:00 Engels vmbo BB av
09:30-11:00 Spaans vmbo BB av
09:30-11:00 Turks vmbo BB av
09:30-11:00 Arabisch vmbo BB av
09:30-11:00 wiskunde vmbo BB av
09:30-11:00 biologie vmbo BB av
09:30-11:00 geschiedenis en staatsinrichting vmbo BB av
09:30-11:00 aardrijkskunde vmbo BB av
09:30-11:00 maatschappijleer II vmbo BB av
09:30-11:00 natuur- en scheikunde I vmbo BB av
09:30-11:30 Turks vmbo KB av
09:30-11:30 Arabisch vmbo KB av
09:30-11:30 transport en logistiek vmbo GL av
09:30-11:30 voertuigentechniek vmbo GL av
09:30-11:30 Fries vmbo GL en TL av
09:30-11:30 Turks vmbo GL en TL av
09:30-11:30 Arabisch vmbo GL en TL av
14:00-16:30 muziek havo av
14:00-17:00 economie vwo (bezemexamen) av
14:00-15:30 Frans vmbo BB av
14:00-16:00 Frans vmbo KB av
14:00-16:00 dans vmbo GL en TL av
14:00-16:00 drama vmbo GL en TL av
14:00-16:00 muziek vmbo GL en TL av
vrijdag 27 juni 2014 13:30-15:30 Spaans vmbo GL en TL

av = aangewezen vak