Examenrooster 2013

Schooltype
Afnamemoment Tijdstip Examens
maandag 13 mei 2013 13:30-16:30 management en organisatie havo
13:30-16:30 Nederlands vwo
13:30-15:30 Frans vmbo KB
13:30-15:30 Frans vmbo GL en TL
dinsdag 14 mei 2013 09:00-11:30 tekenen havo
09:00-11:30 textiele vormgeving havo
09:00-11:30 handvaardigheid havo
09:00-12:00 aardrijkskunde vwo
09:00-11:00 muziek vmbo GL en TL
13:30-16:30 Nederlands havo
13:30-16:30 natuurkunde vwo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde II vmbo GL en TL
13:30-16:30 natuurkunde vwo (pilot)
woensdag 15 mei 2013 09:00-12:00 filosofie havo
09:00-12:00 kunst (algemeen) vwo
09:00-11:00 transport en logistiek vmbo GL
09:00-11:00 voertuigentechniek vmbo GL
13:30-16:00 Fries havo
13:30-16:00 Russisch havo
13:30-16:00 Fries vwo
13:30-16:00 Russisch vwo
13:30-15:30 Fries vmbo GL en TL
donderdag 16 mei 2013 09:00-12:00 kunst (algemeen) havo
09:00-11:30 tekenen vwo
09:00-11:30 handvaardigheid vwo
09:00-11:30 textiele vormgeving vwo
09:00-11:00 beeldende vorming vmbo GL en TL
13:30-16:00 Spaans havo
13:30-16:00 Turks havo
13:30-16:00 Arabisch havo
13:30-16:00 Spaans vwo
13:30-16:00 Turks vwo
13:30-16:00 Arabisch vwo
13:30-15:00 Spaans vmbo BB
13:30-15:00 Turks vmbo BB
13:30-15:00 Arabisch vmbo BB
13:30-15:30 Spaans vmbo KB
13:30-15:30 Turks vmbo KB
13:30-15:30 Arabisch vmbo KB
13:30-15:30 Spaans vmbo GL en TL
13:30-15:30 Turks vmbo GL en TL
13:30-15:30 Arabisch vmbo GL en TL
vrijdag 17 mei 2013 09:00-11:30 Duits havo
09:00-12:00 Latijn vwo
13:30-16:30 wiskunde A havo
13:30-16:30 wiskunde B havo
13:30-16:30 economie vwo
13:30-15:30 Nederlands vmbo KB
13:30-15:30 Nederlands vmbo GL en TL
13:30-16:30 economie vwo (pilot)
dinsdag 21 mei 2013 09:00-12:00 geschiedenis havo
09:00-12:00 geschiedenis vwo
09:00-10:30 Nederlands vmbo BB
09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting vmbo KB
09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting vmbo GL en TL
09:00-12:00 geschiedenis havo (pilot)
09:00-12:00 geschiedenis vwo (pilot)
13:30-16:30 scheikunde havo
13:30-16:00 Engels vwo
13:30-15:00 natuur- en scheikunde I vmbo BB
13:30-15:30 biologie vmbo KB
13:30-15:30 biologie vmbo GL en TL
13:30-16:30 scheikunde havo (pilot)
woensdag 22 mei 2013 09:00-12:00 maatschappij­wetenschappen havo
09:00-12:00 filosofie vwo
09:00-10:30 economie vmbo BB
09:00-11:00 maatschappijleer II vmbo KB
09:00-11:00 maatschappijleer II vmbo GL en TL
13:30-16:00 Frans havo
13:30-16:30 wiskunde C vwo
13:30-16:30 wiskunde B vwo
13:30-16:30 wiskunde A vwo
13:30-15:00 geschiedenis en staatsinrichting vmbo BB
13:30-15:00 aardrijkskunde vmbo BB
13:30-15:30 wiskunde vmbo KB
13:30-15:30 wiskunde vmbo GL en TL
donderdag 23 mei 2013 09:00-11:30 muziek havo
09:00-11:30 Duits vwo
09:00-10:30 Engels vmbo BB
09:00-11:00 aardrijkskunde vmbo KB
09:00-11:00 aardrijkskunde vmbo GL en TL
13:30-16:30 biologie havo
13:30-16:30 maatschappij­wetenschappen vwo
13:30-15:00 biologie vmbo BB
13:30-15:30 Engels vmbo KB
13:30-15:30 Engels vmbo GL en TL
13:30-16:30 biologie havo (pilot)
vrijdag 24 mei 2013 09:00-12:00 aardrijkskunde havo
09:00-12:00 Grieks vwo
09:00-10:30 wiskunde vmbo BB
09:00-11:00 Duits vmbo KB
09:00-11:00 Duits vmbo GL en TL
13:30-16:00 Engels havo
13:30-16:30 scheikunde vwo
13:30-15:00 Frans vmbo BB
13:30-15:00 Duits vmbo BB
13:30-15:00 maatschappijleer II vmbo BB
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I vmbo KB
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I vmbo GL en TL
13:30-16:30 scheikunde vwo (pilot)
maandag 27 mei 2013 09:00-11:30 muziek vwo
13:30-16:30 economie havo
13:30-16:30 biologie vwo
13:30-15:30 economie vmbo KB
13:30-15:30 economie vmbo GL en TL
13:30-16:30 biologie vwo (pilot)
dinsdag 28 mei 2013 09:00-11:00 dans vmbo GL en TL
09:00-11:00 drama vmbo GL en TL
13:30-16:30 natuurkunde havo
13:30-16:30 management en organisatie vwo
13:30-16:30 natuurkunde havo (pilot)
donderdag 30 mei 2013 13:30-16:00 Frans vwo
maandag 17 juni 2013 13:30-15:30 Nederlands vmbo KB
13:30-15:30 Engels vmbo KB
13:30-15:30 aardrijkskunde vmbo KB
13:30-15:30 Nederlands vmbo GL en TL
13:30-15:30 Engels vmbo GL en TL
13:30-15:30 aardrijkskunde vmbo GL en TL
dinsdag 18 juni 2013 09:00-12:00 kunst (algemeen) vwo
13:30-16:30 Nederlands havo
13:30-16:00 Engels havo
13:30-16:00 Spaans havo
13:30-16:30 aardrijkskunde havo
13:30-16:00 handvaardigheid havo
13:30-16:00 tekenen havo
13:30-16:00 textiele vormgeving havo
13:30-16:30 filosofie havo
13:30-16:30 kunst (algemeen) havo
13:30-16:30 maatschappij­wetenschappen havo
13:30-16:30 Nederlands vwo
13:30-16:00 Engels vwo
13:30-16:00 Spaans vwo
13:30-16:30 aardrijkskunde vwo
13:30-16:30 filosofie vwo
13:30-15:30 economie vmbo KB
13:30-15:30 Duits vmbo KB
13:30-15:30 wiskunde vmbo KB
13:30-15:30 biologie vmbo KB
13:30-15:30 geschiedenis en staatsinrichting vmbo KB
13:30-15:30 maatschappijleer II vmbo KB
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I vmbo KB
13:30-15:30 economie vmbo GL en TL
13:30-15:30 Frans vmbo GL en TL
13:30-15:30 Duits vmbo GL en TL
13:30-15:30 Spaans vmbo GL en TL
13:30-15:30 wiskunde vmbo GL en TL
13:30-15:30 biologie vmbo GL en TL
13:30-15:30 geschiedenis en staatsinrichting vmbo GL en TL
13:30-15:30 maatschappijleer II vmbo GL en TL
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I vmbo GL en TL
13:30-15:30 natuur- en scheikunde II vmbo GL en TL
13:30-15:30 beeldende vorming vmbo GL en TL
woensdag 19 juni 2013 09:00-12:00 Latijn vwo
13:30-16:30 economie havo
13:30-16:00 Frans havo
13:30-16:00 Duits havo
13:30-16:30 wiskunde A havo
13:30-16:30 wiskunde B havo
13:30-16:30 natuurkunde havo (pilot)
13:30-16:30 natuurkunde havo
13:30-16:30 scheikunde havo
13:30-16:30 scheikunde havo (pilot)
13:30-16:30 biologie havo
13:30-16:30 biologie havo (pilot)
13:30-16:30 geschiedenis havo
13:30-16:30 management en organisatie havo
13:30-16:30 economie vwo
13:30-16:30 Grieks vwo
13:30-16:00 Frans vwo
13:30-16:00 Duits vwo
13:30-16:30 wiskunde A vwo
13:30-16:30 wiskunde C vwo
13:30-16:30 wiskunde B vwo
13:30-16:30 natuurkunde vwo
13:30-16:30 natuurkunde vwo (pilot)
13:30-16:30 scheikunde vwo
13:30-16:30 scheikunde vwo (pilot)
13:30-16:30 biologie vwo
13:30-16:30 biologie vwo (pilot)
13:30-16:30 geschiedenis vwo
13:30-16:30 management en organisatie vwo
13:30-16:30 maatschappij­wetenschappen vwo
vrijdag 21 juni 2013 09:30-12:00 Fries havo
09:30-12:00 Russisch havo
09:30-12:00 Turks havo
09:30-12:00 Arabisch havo
09:30-12:00 muziek havo
09:30-12:30 economie vwo (pilot)
09:30-12:00 Fries vwo
09:30-12:00 Russisch vwo
09:30-12:00 Turks vwo
09:30-12:00 Arabisch vwo
09:30-12:00 muziek vwo
09:30-11:00 economie vmbo BB
09:30-11:00 Nederlands vmbo BB
09:30-11:00 Duits vmbo BB
09:30-11:00 Engels vmbo BB
09:30-11:00 Spaans vmbo BB
09:30-11:00 Turks vmbo BB
09:30-11:00 Arabisch vmbo BB
09:30-11:00 wiskunde vmbo BB
09:30-11:00 biologie vmbo BB
09:30-11:00 geschiedenis en staatsinrichting vmbo BB
09:30-11:00 aardrijkskunde vmbo BB
09:30-11:00 maatschappijleer II vmbo BB
09:30-11:00 natuur- en scheikunde I vmbo BB
09:30-11:30 Turks vmbo KB
09:30-11:30 Arabisch vmbo KB
09:30-11:30 transport en logistiek vmbo GL
09:30-11:30 voertuigentechniek vmbo GL
09:30-11:30 Fries vmbo GL en TL
09:30-11:30 Turks vmbo GL en TL
09:30-11:30 Arabisch vmbo GL en TL
14:00-17:00 geschiedenis havo (pilot)
14:00-17:00 geschiedenis vwo (pilot)
14:00-16:30 tekenen vwo
14:00-16:30 handvaardigheid vwo
14:00-16:30 textiele vormgeving vwo
14:00-15:30 Frans vmbo BB
14:00-16:00 Frans vmbo KB
14:00-16:00 Spaans vmbo KB
14:00-16:00 dans vmbo GL en TL
14:00-16:00 drama vmbo GL en TL
14:00-16:00 muziek vmbo GL en TL