Examenrooster 2010

Schooltype
Afnamemoment Tijdstip Examens
maandag 17 mei 2010 09:00-12:00 Nederlands vwo
09:00-11:00 muziek GL en TL vmbo
09:00-12:00 kunst (algemeen) havo
13:30-16:30 Nederlands havo
13:30-16:30 biologie vwo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde II GL en TL vmbo
13:30-16:30 biologie compex vwo
dinsdag 18 mei 2010 09:00-12:00 kunst (algemeen) havo
09:00-12:00 Latijn vwo
09:00-11:00 Nederlands KB vmbo
09:00-11:00 Nederlands GL en TL vmbo
13:30-16:30 wiskunde A havo
13:30-16:30 wiskunde B havo
13:30-16:30 management en organisatie vwo
13:30-15:30 biologie KB vmbo
13:30-15:30 biologie compex GL en TL vmbo
13:30-15:30 biologie GL en TL vmbo
woensdag 19 mei 2010 09:00-11:30 textiele vormgeving havo
09:00-11:30 handvaardigheid havo
09:00-11:30 tekenen havo
09:00-12:00 kunst (algemeen) vwo
09:00-11:00 beeldende vorming GL en TL vmbo
13:30-16:00 Russisch vwo
13:30-16:00 muziek vwo
13:30-15:30 transport en logistiek GL vmbo
13:30-15:30 voertuigentechniek GL vmbo
13:30-15:30 landbouw, groene ruimte GL vmbo
13:30-15:30 landbouw, dierhouderij en -verzorging GL vmbo
13:30-13:30 landbouw, bloemschikken en -binden GL vmbo
13:30-15:30 landbouw, plantenteelt GL vmbo
13:30-15:30 landbouw-breed GL vmbo
13:30-13:30 landbouw, verwerking agrarische producten (VAP) GL vmbo
13:30-16:00 Russisch havo
donderdag 20 mei 2010 09:00-11:30 muziek havo
09:00-12:00 maatschappij­wetenschappen vwo
09:00-11:00 Fries GL en TL vmbo
13:30-16:00 Spaans havo
13:30-16:00 Turks havo
13:30-16:00 Arabisch havo
13:30-16:00 Spaans vwo
13:30-16:00 Turks vwo
13:30-16:00 Arabisch vwo
13:30-15:00 Spaans BB vmbo
13:30-15:00 Turks BB vmbo
13:30-15:00 Arabisch BB vmbo
13:30-15:30 Spaans KB vmbo
13:30-15:30 Turks KB vmbo
13:30-15:30 Arabisch KB vmbo
13:30-15:30 Spaans GL en TL vmbo
13:30-15:30 Turks GL en TL vmbo
13:30-15:30 Arabisch GL en TL vmbo
13:30-16:30 kunst (algemeen) vwo
vrijdag 21 mei 2010 09:00-12:00 geschiedenis havo
09:00-12:00 geschiedenis vwo
09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting KB vmbo
09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting GL en TL vmbo
13:30-16:00 Frans havo
13:30-16:30 natuurkunde vwo
13:30-16:30 natuurkunde 1 vwo (bezemexamen)
13:30-15:30 wiskunde KB vmbo
13:30-15:30 wiskunde GL en TL vmbo
13:30-16:30 natuurkunde compex vwo
dinsdag 25 mei 2010 09:00-11:30 Duits havo
09:00-12:00 filosofie vwo
09:00-11:00 Duits KB vmbo
09:00-11:00 Duits GL en TL vmbo
09:00-10:30 Nederlands BB vmbo
13:30-16:00 economie havo
13:30-16:30 wiskunde A vwo
13:30-16:30 wiskunde C vwo
13:30-16:30 wiskunde B vwo
13:30-16:30 wiskunde B1,2 vwo (bezemexamen)
13:30-16:30 wiskunde B1 vwo (bezemexamen)
13:30-16:30 wiskunde A1,2 vwo (bezemexamen)
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I KB vmbo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I compex GL en TL vmbo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I GL en TL vmbo
13:30-15:00 natuur- en scheikunde I BB vmbo
woensdag 26 mei 2010 09:00-12:00 filosofie havo
09:00-11:30 tekenen vwo
09:00-11:30 handvaardigheid vwo
09:00-11:30 textiele vormgeving vwo
09:00-11:00 maatschappijleer II KB vmbo
09:00-11:00 maatschappijleer II GL en TL vmbo
09:00-10:30 economie BB vmbo
13:00-15:00 aardrijkskunde BB vmbo
13:30-16:30 biologie havo
13:30-16:30 scheikunde vwo
13:30-16:30 scheikunde 1 vwo (bezemexamen)
13:30-15:30 Engels KB vmbo
13:30-15:30 Engels GL en TL vmbo
13:30-15:00 geschiedenis en staatsinrichting BB vmbo
13:30-16:30 biologie compex havo
donderdag 27 mei 2010 09:00-11:30 aardrijkskunde havo
09:00-11:30 Duits vwo
09:00-11:00 dans GL en TL vmbo
09:00-11:00 drama GL en TL vmbo
09:00-10:30 wiskunde BB vmbo
13:30-16:00 Engels havo
13:30-16:30 economie 1 vwo (bezemexamen)
13:30-16:30 economie vwo
13:30-15:30 economie KB vmbo
13:30-15:30 economie compex GL en TL vmbo
13:30-15:30 economie GL en TL vmbo
13:30-15:00 Duits BB vmbo
13:30-15:00 Frans BB vmbo
13:30-15:00 maatschappijleer II BB vmbo
vrijdag 28 mei 2010 09:00-12:00 maatschappij­wetenschappen havo
09:00-12:00 aardrijkskunde vwo
09:00-12:00 aardrijkskunde vwo (bezemexamen)
09:00-11:00 aardrijkskunde KB vmbo
09:00-11:00 aardrijkskunde GL en TL vmbo
09:00-10:30 Engels BB vmbo
13:30-16:30 natuurkunde havo
13:30-16:00 Engels vwo
13:30-15:30 Frans KB vmbo
13:30-15:30 Frans GL en TL vmbo
13:30-15:00 biologie BB vmbo
13:30-16:30 natuurkunde compex havo
maandag 31 mei 2010 09:00-12:00 Fries havo
09:00-12:00 Fries vwo
13:30-16:30 management en organisatie havo
13:30-16:00 Frans vwo
dinsdag 1 juni 2010 09:00-12:00 Grieks vwo
13:30-16:30 scheikunde havo
maandag 21 juni 2010 13:30-15:30 Nederlands KB vmbo
13:30-15:30 Engels KB vmbo
13:30-15:30 Nederlands GL en TL vmbo
13:30-15:30 Engels GL en TL vmbo
dinsdag 22 juni 2010 09:00-11:00 Duits KB vmbo
09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting KB vmbo
09:00-11:00 aardrijkskunde KB vmbo
09:00-11:00 maatschappijleer II KB vmbo
09:00-11:00 Duits GL en TL vmbo
09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting GL en TL vmbo
09:00-11:00 aardrijkskunde GL en TL vmbo
09:00-11:00 maatschappijleer II GL en TL vmbo
09:00-11:00 beeldende vorming GL en TL vmbo
13:30-16:30 Nederlands havo
13:30-16:00 Frans havo
13:30-16:00 Engels havo
13:30-16:30 Nederlands vwo
13:30-16:00 Frans vwo
13:30-16:00 Engels vwo
13:30-15:30 economie KB vmbo
13:30-15:30 wiskunde KB vmbo
13:30-15:30 biologie KB vmbo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I KB vmbo
13:30-15:30 economie GL en TL vmbo
13:30-15:30 Frans GL en TL vmbo
13:30-15:30 wiskunde GL en TL vmbo
13:30-15:30 biologie GL en TL vmbo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I GL en TL vmbo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde II GL en TL vmbo
woensdag 23 juni 2010 09:00-11:30 Duits havo
09:00-12:00 geschiedenis havo
09:00-11:30 aardrijkskunde havo
09:00-12:00 Latijn vwo
09:00-11:30 Duits vwo
09:00-12:00 geschiedenis vwo
09:00-12:00 aardrijkskunde vwo
09:00-12:00 filosofie vwo
13:30-16:00 economie havo
13:30-16:30 wiskunde A havo
13:30-16:30 wiskunde B havo
13:30-16:30 natuurkunde havo
13:30-16:30 scheikunde havo
13:30-16:30 biologie havo
13:30-16:30 management en organisatie havo
13:30-16:30 maatschappij­wetenschappen havo
13:30-16:30 economie vwo
13:30-16:30 wiskunde C vwo
13:30-16:30 wiskunde A vwo
13:30-16:30 wiskunde B vwo
13:30-16:30 natuurkunde vwo
13:30-16:30 scheikunde vwo
13:30-16:30 biologie vwo
13:30-16:30 management en organisatie vwo
vrijdag 25 juni 2010 09:30-12:30 Fries havo
09:30-12:00 Spaans havo
09:30-12:00 Russisch havo
09:30-12:00 Turks havo
09:30-12:00 Arabisch havo
09:30-12:00 muziek havo
09:30-12:30 kunst (algemeen) havo
09:30-12:30 Fries vwo
09:30-12:00 Spaans vwo
09:30-12:00 Russisch vwo
09:30-12:00 Turks vwo
09:30-12:00 Arabisch vwo
09:30-12:30 wiskunde B1,2 vwo (bezemexamen)
09:30-12:30 wiskunde B1 vwo (bezemexamen)
09:30-12:30 wiskunde A1,2 vwo (bezemexamen)
09:30-12:30 natuurkunde 1 vwo (bezemexamen)
09:30-12:30 scheikunde 1 vwo (bezemexamen)
09:30-12:00 muziek vwo
09:30-12:00 textiele vormgeving vwo
09:30-12:00 tekenen vwo
09:30-12:00 handvaardigheid vwo
09:30-11:00 economie BB vmbo
09:30-11:00 Nederlands BB vmbo
09:30-11:00 Duits BB vmbo
09:30-11:00 Engels BB vmbo
09:30-11:00 Spaans BB vmbo
09:30-11:00 Turks BB vmbo
09:30-11:00 Arabisch BB vmbo
09:30-11:00 wiskunde BB vmbo
09:30-11:00 biologie BB vmbo
09:30-11:00 geschiedenis en staatsinrichting BB vmbo
09:30-11:00 aardrijkskunde BB vmbo
09:30-11:00 maatschappijleer II BB vmbo
09:30-11:00 natuur- en scheikunde I BB vmbo
09:30-11:30 Spaans KB vmbo
09:30-11:30 Turks KB vmbo
09:30-11:30 Arabisch KB vmbo
09:30-11:30 transport en logistiek GL vmbo
09:30-11:30 voertuigentechniek GL vmbo
09:30-11:30 landbouw, dierhouderij en -verzorging GL vmbo
09:30-11:30 landbouw, bloemschikken en -binden GL vmbo
09:30-11:30 landbouw, groene ruimte GL vmbo
09:30-11:30 landbouw, plantenteelt GL vmbo
09:30-11:30 landbouw, verwerking agrarische producten (VAP) GL vmbo
09:30-11:30 landbouw-breed GL vmbo
09:30-11:30 Fries GL en TL vmbo
09:30-11:30 Spaans GL en TL vmbo
09:30-11:30 Turks GL en TL vmbo
09:30-11:30 Arabisch GL en TL vmbo
14:00-16:30 tekenen havo
14:00-16:30 handvaardigheid havo
14:00-16:30 textiele vormgeving havo
14:00-17:00 filosofie havo
14:00-17:00 economie 1 vwo (bezemexamen)
14:00-17:00 Grieks vwo
14:00-17:00 aardrijkskunde vwo (bezemexamen)
14:00-17:00 kunst (algemeen) vwo
14:00-17:00 maatschappij­wetenschappen vwo
14:00-15:30 Frans BB vmbo
14:00-16:00 Frans KB vmbo
14:00-16:00 dans GL en TL vmbo
14:00-16:00 drama GL en TL vmbo
14:00-16:00 muziek GL en TL vmbo
Pijl omhoog