Examenrooster 2009

Schooltype
Afnamemoment Tijdstip Examens
woensdag 8 april 2009 09:00vanaf woensdag 8 april 2009 ckv 2 vwo
woensdag 22 april 2009 09:00vanaf woensdag 22 april 2009 ckv 2 vwo
vrijdag 15 mei 2009 09:00-12:00 (extra examenzitting) kunst (algemeen) havo
maandag 18 mei 2009 09:00-12:00 Nederlands vwo
09:00-11:00 beeldende vorming vmbo GL en TL
13:30-16:30 Nederlands havo
13:30-16:30 management en organisatie vwo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I vmbo KB
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I compex vmbo GL en TL
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I vmbo GL en TL
dinsdag 19 mei 2009 09:00-11:30 handvaardigheid havo
09:00-11:30 textiele vormgeving havo
09:00-11:30 tekenen havo
09:00-12:00 filosofie vwo
09:00-11:00 Nederlands vmbo KB
09:00-11:00 Nederlands vmbo GL en TL
09:00-12:00 kunst (algemeen) havo
13:30-16:30 wiskunde A havo
13:30-16:30 wiskunde B havo
13:30-16:30 wiskunde A1,2 havo (oud programma) (bezemexamen)
13:30-16:30 wiskunde B1,2 havo (bezemexamen)
13:30-16:30 wiskunde B1 havo (bezemexamen)
13:30-16:30 biologie 1,2 compex vwo
13:30-16:30 biologie 1,2 vwo
13:30-15:30 transport en logistiek vmbo GL
13:30-15:30 voertuigentechniek vmbo GL
13:30-15:30 landbouw, plantenteelt vmbo GL
13:30-15:30 landbouw, bloemschikken en -binden vmbo GL
13:30-15:30 landbouw-breed vmbo GL
13:30-15:30 landbouw, verwerking agrarische producten (VAP) vmbo GL
13:30-15:30 landbouw, dierhouderij en -verzorging vmbo GL
13:30-15:30 landbouw, groene ruimte vmbo GL
woensdag 20 mei 2009 09:00-12:00 geschiedenis havo
09:00-12:00 geschiedenis vwo
09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting vmbo KB
09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting vmbo GL en TL
13:30-16:00 Frans havo
13:30-16:30 natuurkunde 1,2 compex vwo
13:30-16:30 natuurkunde 1,2 (PMN) vwo
13:30-16:30 natuurkunde 1 vwo
13:30-16:30 natuurkunde 1,2 vwo
13:30-15:30 wiskunde vmbo KB
13:30-15:30 wiskunde vmbo GL en TL
maandag 25 mei 2009 09:00-11:30 muziek havo
09:00-12:00 Latijn vwo
09:00-11:00 maatschappijleer II vmbo KB
09:00-11:00 maatschappijleer II vmbo GL en TL
13:30-16:00 economie havo
13:30-16:00 economie 1 havo (bezemexamen)
13:30-16:30 wiskunde A1,2 compex vwo
13:30-16:30 wiskunde A1 compex vwo
13:30-16:30 wiskunde A1,2 vwo
13:30-16:30 wiskunde A1 vwo
13:30-15:30 Engels vmbo KB
13:30-15:30 Engels vmbo GL en TL
dinsdag 26 mei 2009 09:00-11:30 aardrijkskunde havo
09:00-11:30 aardrijkskunde havo (oud programma) (bezemexamen)
09:00-12:00 Grieks vwo
09:00-11:00 Fries vmbo GL en TL
13:30-16:30 biologie havo
13:30-16:30 scheikunde 1 vwo
13:30-16:30 scheikunde 1,2 vwo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde II vmbo GL en TL
13:30-16:30 biologie compex havo
woensdag 27 mei 2009 09:00-12:00 filosofie havo
09:00-11:30 Duits 1,2 vwo
09:00-11:00 dans vmbo GL en TL
09:00-11:00 drama vmbo GL en TL
13:30-16:30 management en organisatie havo
13:30-16:30 economie 1 vwo
13:30-16:30 economie 1,2 vwo
13:30-15:30 economie vmbo KB
13:30-15:30 economie compex vmbo GL en TL
13:30-15:30 economie vmbo GL en TL
donderdag 28 mei 2009 09:00-12:00 maatschappij¬≠wetenschappen havo
09:00-12:00 aardrijkskunde vwo
09:00-10:30 Nederlands vmbo BB
09:00-11:00 aardrijkskunde vmbo KB
09:00-11:00 aardrijkskunde vmbo GL en TL
13:30-16:30 natuurkunde havo
13:30-16:30 natuurkunde 1 havo (bezemexamen)
13:30-16:00 Engels vwo
13:30-15:00 wiskunde vmbo BB
13:30-15:30 Frans vmbo KB
13:30-15:30 Frans vmbo GL en TL
13:30-16:30 natuurkunde compex havo
vrijdag 29 mei 2009 09:00-12:00 Fries havo
09:00-12:00 Fries vwo
09:00-12:00 Russisch vwo
09:00-11:30 muziek vwo
09:00-10:30 Frans vmbo BB
09:00-10:30 Duits vmbo BB
09:00-10:30 Spaans vmbo BB
09:00-10:30 Turks vmbo BB
09:00-10:30 Arabisch vmbo BB
09:00-11:00 Spaans vmbo KB
09:00-11:00 Turks vmbo KB
09:00-11:00 Arabisch vmbo KB
09:00-11:00 Spaans vmbo GL en TL
09:00-11:00 Turks vmbo GL en TL
09:00-11:00 Arabisch vmbo GL en TL
09:00-11:30 Russisch havo
13:30-16:00 Spaans havo
13:30-16:00 Turks havo
13:30-16:00 Arabisch havo
13:30-16:00 Spaans vwo
13:30-16:00 Turks vwo
13:30-16:00 Arabisch vwo
13:30-15:00 biologie vmbo BB
13:30-15:30 muziek vmbo GL en TL
dinsdag 2 juni 2009 09:00-11:30 Duits havo
09:00-11:30 Duits CBT havo
09:00-11:30 tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen vwo
09:00-10:30 Engels vmbo BB
09:00-11:00 Duits vmbo KB
09:00-11:00 Duits vmbo GL en TL
13:30-16:30 scheikunde havo
13:30-16:30 wiskunde B1 vwo
13:30-16:30 wiskunde B1,2 vwo
13:30-15:00 economie vmbo BB
13:30-15:30 biologie vmbo KB
13:30-15:30 biologie compex vmbo GL en TL
13:30-15:30 biologie vmbo GL en TL
woensdag 3 juni 2009 09:00-12:00 maatschappijleer vwo
09:00-10:30 geschiedenis en staatsinrichting vmbo BB
09:00-10:30 aardrijkskunde vmbo BB
09:00-10:30 maatschappijleer II vmbo BB
13:30-16:00 Engels havo
13:30-16:00 Frans 1,2 vwo
13:30-15:00 natuur- en scheikunde I vmbo BB
maandag 22 juni 2009 13:30-15:00 Nederlands vmbo BB
13:30-15:30 Nederlands vmbo KB
13:30-15:30 Engels vmbo KB
13:30-15:30 Nederlands vmbo GL en TL
13:30-15:30 Engels vmbo GL en TL
dinsdag 23 juni 2009 09:00-10:30 Engels vmbo BB
09:00-11:00 Duits vmbo KB
09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting vmbo KB
09:00-11:00 aardrijkskunde vmbo KB
09:00-11:00 Duits vmbo GL en TL
09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting vmbo GL en TL
09:00-11:00 aardrijkskunde vmbo GL en TL
09:00-11:00 beeldende vorming vmbo GL en TL
13:30-16:30 Nederlands havo
13:30-16:00 Frans havo
13:30-16:00 Engels havo
13:30-16:30 Nederlands vwo
13:30-16:00 Frans 1,2 vwo
13:30-16:00 Engels vwo
13:30-15:30 economie vmbo KB
13:30-15:30 wiskunde vmbo KB
13:30-15:30 biologie vmbo KB
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I vmbo KB
13:30-15:30 economie vmbo GL en TL
13:30-15:30 Frans vmbo GL en TL
13:30-15:30 wiskunde vmbo GL en TL
13:30-15:30 biologie vmbo GL en TL
13:30-15:30 natuur- en scheikunde II vmbo GL en TL
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I vmbo GL en TL
woensdag 24 juni 2009 09:00-11:30 Duits havo
09:00-12:00 geschiedenis havo
09:00-11:30 aardrijkskunde havo
09:00-12:00 kunst (algemeen) havo
09:00-11:30 Duits 1,2 vwo
09:00-12:00 geschiedenis vwo
09:00-12:00 aardrijkskunde vwo
13:30-16:30 wiskunde A havo
13:30-16:30 wiskunde B havo
13:30-16:30 natuurkunde havo
13:30-16:30 scheikunde havo
13:30-16:30 biologie havo
13:30-16:00 economie havo
13:30-16:30 management en organisatie havo
13:30-16:30 economie 1,2 vwo
13:30-16:30 wiskunde A1 vwo
13:30-16:30 wiskunde A1,2 vwo
13:30-16:30 wiskunde B1,2 vwo
13:30-16:30 wiskunde B1 vwo
13:30-16:30 natuurkunde 1 vwo
13:30-16:30 natuurkunde 1,2 vwo
13:30-16:30 natuurkunde 1,2 (PMN) vwo
13:30-16:30 scheikunde 1 vwo
13:30-16:30 scheikunde 1,2 vwo
13:30-16:30 biologie 1,2 vwo
13:30-16:30 management en organisatie vwo
13:30-15:00 wiskunde vmbo BB
vrijdag 26 juni 2009 09:30-12:30 Fries havo
09:30-12:00 Spaans havo
09:30-12:00 Russisch havo
09:30-12:00 Turks havo
09:30-12:00 Arabisch havo
09:30-12:30 wiskunde B1,2 havo (bezemexamen)
09:30-12:30 wiskunde A1,2 havo (oud programma) (bezemexamen)
09:30-12:30 wiskunde B1 havo (bezemexamen)
09:30-12:30 natuurkunde 1 havo (bezemexamen)
09:30-12:00 aardrijkskunde havo (oud programma) (bezemexamen)
09:30-12:00 muziek havo
09:30-12:30 Grieks vwo
09:30-12:00 Spaans vwo
09:30-12:00 Russisch vwo
09:30-12:00 Turks vwo
09:30-12:00 Arabisch vwo
09:30-12:00 muziek vwo
09:30-11:00 economie vmbo BB
09:30-11:00 Duits vmbo BB
09:30-11:00 Spaans vmbo BB
09:30-11:00 Turks vmbo BB
09:30-11:00 Arabisch vmbo BB
09:30-11:00 biologie vmbo BB
09:30-11:00 geschiedenis en staatsinrichting vmbo BB
09:30-11:00 aardrijkskunde vmbo BB
09:30-11:00 maatschappijleer II vmbo BB
09:30-11:00 natuur- en scheikunde I vmbo BB
09:30-11:30 Spaans vmbo KB
09:30-11:30 Turks vmbo KB
09:30-11:30 Arabisch vmbo KB
09:30-11:30 maatschappijleer II vmbo KB
09:30-11:30 Fries vmbo GL en TL
09:30-11:30 Spaans vmbo GL en TL
09:30-11:30 Turks vmbo GL en TL
09:30-11:30 Arabisch vmbo GL en TL
09:30-11:30 maatschappijleer II vmbo GL en TL
09:30-11:30 muziek vmbo GL en TL
09:30-11:30 transport en logistiek vmbo GL
09:30-11:30 voertuigentechniek vmbo GL
09:30-11:30 landbouw, dierhouderij en -verzorging vmbo GL
09:30-11:30 landbouw, bloemschikken en -binden vmbo GL
09:30-11:30 landbouw, verwerking agrarische producten (VAP) vmbo GL
09:30-11:30 landbouw, plantenteelt vmbo GL
09:30-11:30 landbouw, groene ruimte vmbo GL
09:30-11:30 landbouw-breed vmbo GL
14:00-16:30 economie 1 havo (bezemexamen)
14:00-16:30 handvaardigheid havo
14:00-16:30 tekenen havo
14:00-16:30 textiele vormgeving havo
14:00-17:00 filosofie havo
14:00-17:00 maatschappij­wetenschappen havo
14:00-17:00 economie 1 vwo
14:00-17:00 Fries vwo
14:00-17:00 Latijn vwo
14:00-17:00 maatschappijleer vwo
14:00-16:30 tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen vwo
14:00-17:00 filosofie vwo
14:00-15:30 Frans vmbo BB
14:00-16:00 Frans vmbo KB
14:00-16:00 dans vmbo GL en TL
14:00-16:00 drama vmbo GL en TL