Examenrooster 2009

Schooltype

* In 2021 is als gevolg van de coronacrisis het tweede tijdvak uitgebreid en vindt ook het derde tijdvak plaats op de scholen. Dit heeft ook effect op de afname van de aangewezen vakken. Deze zijn in onderstaand rooster weergegeven met av (aangewezen vak) of av* (aangewezen vak dat op de school van de kandidaten zelf wordt afgenomen).

Afnamemoment Tijdstip Examens
woensdag 8 april 2009 09:00vanaf woensdag 8 april 2009 ckv 2 vwo
woensdag 22 april 2009 09:00vanaf woensdag 22 april 2009 ckv 2 vwo
vrijdag 15 mei 2009 09:00-12:00 (extra examenzitting) kunst (algemeen) havo
maandag 18 mei 2009 09:00-12:00 Nederlands vwo
09:00-11:00 beeldende vorming vmbo GL en TL
13:30-16:30 Nederlands havo
13:30-16:30 management en organisatie vwo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I vmbo KB
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I compex vmbo GL en TL
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I vmbo GL en TL
dinsdag 19 mei 2009 09:00-11:30 handvaardigheid havo
09:00-11:30 textiele vormgeving havo
09:00-11:30 tekenen havo
09:00-12:00 filosofie vwo
09:00-11:00 Nederlands vmbo KB
09:00-11:00 Nederlands vmbo GL en TL
09:00-12:00 kunst (algemeen) havo
13:30-16:30 wiskunde A havo
13:30-16:30 wiskunde B havo
13:30-16:30 wiskunde A1,2 havo (oud programma) (bezemexamen)
13:30-16:30 wiskunde B1,2 havo (bezemexamen)
13:30-16:30 wiskunde B1 havo (bezemexamen)
13:30-16:30 biologie 1,2 compex vwo
13:30-16:30 biologie 1,2 vwo
13:30-15:30 transport en logistiek vmbo GL
13:30-15:30 voertuigentechniek vmbo GL
13:30-15:30 landbouw, plantenteelt vmbo GL
13:30-15:30 landbouw, bloemschikken en -binden vmbo GL
13:30-15:30 landbouw-breed vmbo GL
13:30-15:30 landbouw, verwerking agrarische producten (VAP) vmbo GL
13:30-15:30 landbouw, dierhouderij en -verzorging vmbo GL
13:30-15:30 landbouw, groene ruimte vmbo GL
woensdag 20 mei 2009 09:00-12:00 geschiedenis havo
09:00-12:00 geschiedenis vwo
09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting vmbo KB
09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting vmbo GL en TL
13:30-16:00 Frans havo
13:30-16:30 natuurkunde 1,2 compex vwo
13:30-16:30 natuurkunde 1,2 (PMN) vwo
13:30-16:30 natuurkunde 1 vwo
13:30-16:30 natuurkunde 1,2 vwo
13:30-15:30 wiskunde vmbo KB
13:30-15:30 wiskunde vmbo GL en TL
maandag 25 mei 2009 09:00-11:30 muziek havo
09:00-12:00 Latijn vwo
09:00-11:00 maatschappijleer II vmbo KB
09:00-11:00 maatschappijleer II vmbo GL en TL
13:30-16:00 economie havo
13:30-16:00 economie 1 havo (bezemexamen)
13:30-16:30 wiskunde A1,2 compex vwo
13:30-16:30 wiskunde A1 compex vwo
13:30-16:30 wiskunde A1,2 vwo
13:30-16:30 wiskunde A1 vwo
13:30-15:30 Engels vmbo KB
13:30-15:30 Engels vmbo GL en TL
dinsdag 26 mei 2009 09:00-11:30 aardrijkskunde havo
09:00-11:30 aardrijkskunde havo (oud programma) (bezemexamen)
09:00-12:00 Grieks vwo
09:00-11:00 Fries vmbo GL en TL
13:30-16:30 biologie havo
13:30-16:30 scheikunde 1 vwo
13:30-16:30 scheikunde 1,2 vwo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde II vmbo GL en TL
13:30-16:30 biologie compex havo
woensdag 27 mei 2009 09:00-12:00 filosofie havo
09:00-11:30 Duits 1,2 vwo
09:00-11:00 dans vmbo GL en TL
09:00-11:00 drama vmbo GL en TL
13:30-16:30 management en organisatie havo
13:30-16:30 economie 1 vwo
13:30-16:30 economie 1,2 vwo
13:30-15:30 economie vmbo KB
13:30-15:30 economie compex vmbo GL en TL
13:30-15:30 economie vmbo GL en TL
donderdag 28 mei 2009 09:00-12:00 maatschappij¬≠wetenschappen havo
09:00-12:00 aardrijkskunde vwo
09:00-10:30 Nederlands vmbo BB
09:00-11:00 aardrijkskunde vmbo KB
09:00-11:00 aardrijkskunde vmbo GL en TL
13:30-16:30 natuurkunde havo
13:30-16:30 natuurkunde 1 havo (bezemexamen)
13:30-16:00 Engels vwo
13:30-15:00 wiskunde vmbo BB
13:30-15:30 Frans vmbo KB
13:30-15:30 Frans vmbo GL en TL
13:30-16:30 natuurkunde compex havo
vrijdag 29 mei 2009 09:00-12:00 Fries havo
09:00-12:00 Fries vwo
09:00-12:00 Russisch vwo
09:00-11:30 muziek vwo
09:00-10:30 Frans vmbo BB
09:00-10:30 Duits vmbo BB
09:00-10:30 Spaans vmbo BB
09:00-10:30 Turks vmbo BB
09:00-10:30 Arabisch vmbo BB
09:00-11:00 Spaans vmbo KB
09:00-11:00 Turks vmbo KB
09:00-11:00 Arabisch vmbo KB
09:00-11:00 Spaans vmbo GL en TL
09:00-11:00 Turks vmbo GL en TL
09:00-11:00 Arabisch vmbo GL en TL
09:00-11:30 Russisch havo
13:30-16:00 Spaans havo
13:30-16:00 Turks havo
13:30-16:00 Arabisch havo
13:30-16:00 Spaans vwo
13:30-16:00 Turks vwo
13:30-16:00 Arabisch vwo
13:30-15:00 biologie vmbo BB
13:30-15:30 muziek vmbo GL en TL
dinsdag 2 juni 2009 09:00-11:30 Duits havo
09:00-11:30 Duits CBT havo
09:00-11:30 tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen vwo
09:00-10:30 Engels vmbo BB
09:00-11:00 Duits vmbo KB
09:00-11:00 Duits vmbo GL en TL
13:30-16:30 scheikunde havo
13:30-16:30 wiskunde B1 vwo
13:30-16:30 wiskunde B1,2 vwo
13:30-15:00 economie vmbo BB
13:30-15:30 biologie vmbo KB
13:30-15:30 biologie compex vmbo GL en TL
13:30-15:30 biologie vmbo GL en TL
woensdag 3 juni 2009 09:00-12:00 maatschappijleer vwo
09:00-10:30 geschiedenis en staatsinrichting vmbo BB
09:00-10:30 aardrijkskunde vmbo BB
09:00-10:30 maatschappijleer II vmbo BB
13:30-16:00 Engels havo
13:30-16:00 Frans 1,2 vwo
13:30-15:00 natuur- en scheikunde I vmbo BB
maandag 22 juni 2009 13:30-15:00 Nederlands vmbo BB
13:30-15:30 Nederlands vmbo KB
13:30-15:30 Engels vmbo KB
13:30-15:30 Nederlands vmbo GL en TL
13:30-15:30 Engels vmbo GL en TL
dinsdag 23 juni 2009 09:00-10:30 Engels vmbo BB
09:00-11:00 Duits vmbo KB
09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting vmbo KB
09:00-11:00 aardrijkskunde vmbo KB
09:00-11:00 Duits vmbo GL en TL
09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting vmbo GL en TL
09:00-11:00 aardrijkskunde vmbo GL en TL
09:00-11:00 beeldende vorming vmbo GL en TL
13:30-16:30 Nederlands havo
13:30-16:00 Frans havo
13:30-16:00 Engels havo
13:30-16:30 Nederlands vwo
13:30-16:00 Frans 1,2 vwo
13:30-16:00 Engels vwo
13:30-15:30 economie vmbo KB
13:30-15:30 wiskunde vmbo KB
13:30-15:30 biologie vmbo KB
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I vmbo KB
13:30-15:30 economie vmbo GL en TL
13:30-15:30 Frans vmbo GL en TL
13:30-15:30 wiskunde vmbo GL en TL
13:30-15:30 biologie vmbo GL en TL
13:30-15:30 natuur- en scheikunde II vmbo GL en TL
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I vmbo GL en TL
woensdag 24 juni 2009 09:00-11:30 Duits havo
09:00-12:00 geschiedenis havo
09:00-11:30 aardrijkskunde havo
09:00-12:00 kunst (algemeen) havo
09:00-11:30 Duits 1,2 vwo
09:00-12:00 geschiedenis vwo
09:00-12:00 aardrijkskunde vwo
13:30-16:30 wiskunde A havo
13:30-16:30 wiskunde B havo
13:30-16:30 natuurkunde havo
13:30-16:30 scheikunde havo
13:30-16:30 biologie havo
13:30-16:00 economie havo
13:30-16:30 management en organisatie havo
13:30-16:30 economie 1,2 vwo
13:30-16:30 wiskunde A1 vwo
13:30-16:30 wiskunde A1,2 vwo
13:30-16:30 wiskunde B1,2 vwo
13:30-16:30 wiskunde B1 vwo
13:30-16:30 natuurkunde 1 vwo
13:30-16:30 natuurkunde 1,2 vwo
13:30-16:30 natuurkunde 1,2 (PMN) vwo
13:30-16:30 scheikunde 1 vwo
13:30-16:30 scheikunde 1,2 vwo
13:30-16:30 biologie 1,2 vwo
13:30-16:30 management en organisatie vwo
13:30-15:00 wiskunde vmbo BB
vrijdag 26 juni 2009 09:30-12:30 Fries havo av
09:30-12:00 Spaans havo av
09:30-12:00 Russisch havo av
09:30-12:00 Turks havo av
09:30-12:00 Arabisch havo av
09:30-12:30 wiskunde B1,2 havo (bezemexamen) av
09:30-12:30 wiskunde A1,2 havo (oud programma) (bezemexamen) av
09:30-12:30 wiskunde B1 havo (bezemexamen) av
09:30-12:30 natuurkunde 1 havo (bezemexamen) av
09:30-12:00 aardrijkskunde havo (oud programma) (bezemexamen) av
09:30-12:00 muziek havo av
09:30-12:30 Grieks vwo av
09:30-12:00 Spaans vwo av
09:30-12:00 Russisch vwo av
09:30-12:00 Turks vwo av
09:30-12:00 Arabisch vwo av
09:30-12:00 muziek vwo av
09:30-11:00 economie vmbo BB av
09:30-11:00 Duits vmbo BB av
09:30-11:00 Spaans vmbo BB av
09:30-11:00 Turks vmbo BB av
09:30-11:00 Arabisch vmbo BB av
09:30-11:00 biologie vmbo BB av
09:30-11:00 geschiedenis en staatsinrichting vmbo BB av
09:30-11:00 aardrijkskunde vmbo BB av
09:30-11:00 maatschappijleer II vmbo BB av
09:30-11:00 natuur- en scheikunde I vmbo BB av
09:30-11:30 Spaans vmbo KB av
09:30-11:30 Turks vmbo KB av
09:30-11:30 Arabisch vmbo KB av
09:30-11:30 maatschappijleer II vmbo KB av
09:30-11:30 Fries vmbo GL en TL av
09:30-11:30 Spaans vmbo GL en TL av
09:30-11:30 Turks vmbo GL en TL av
09:30-11:30 Arabisch vmbo GL en TL av
09:30-11:30 maatschappijleer II vmbo GL en TL av
09:30-11:30 muziek vmbo GL en TL av
09:30-11:30 transport en logistiek vmbo GL av
09:30-11:30 voertuigentechniek vmbo GL av
09:30-11:30 landbouw, dierhouderij en -verzorging vmbo GL av
09:30-11:30 landbouw, bloemschikken en -binden vmbo GL av
09:30-11:30 landbouw, verwerking agrarische producten (VAP) vmbo GL av
09:30-11:30 landbouw, plantenteelt vmbo GL av
09:30-11:30 landbouw, groene ruimte vmbo GL av
09:30-11:30 landbouw-breed vmbo GL av
14:00-16:30 economie 1 havo (bezemexamen) av
14:00-16:30 handvaardigheid havo av
14:00-16:30 tekenen havo av
14:00-16:30 textiele vormgeving havo av
14:00-17:00 filosofie havo av
14:00-17:00 maatschappij­wetenschappen havo av
14:00-17:00 economie 1 vwo av
14:00-17:00 Fries vwo av
14:00-17:00 Latijn vwo av
14:00-17:00 maatschappijleer vwo av
14:00-16:30 tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen vwo av
14:00-17:00 filosofie vwo av
14:00-15:30 Frans vmbo BB av
14:00-16:00 Frans vmbo KB av
14:00-16:00 dans vmbo GL en TL av
14:00-16:00 drama vmbo GL en TL av

av = aangewezen vak