Examenrooster 2008

Schooltype
Afnamemoment Tijdstip Examens
maandag 31 maart 2008 00:00maandag 31 maart - vrijdag 18 juni 2008 economie BB vmbo
00:00maandag 31 maart - vrijdag 18 juni 2008 Nederlands BB vmbo
09:00Raadpleeg de activiteitenplanning technologie in de GL (zie par. III.5 septembermededeling) technologie in de gemengde leerweg vmbo
woensdag 2 april 2008 09:00vanaf woensdag 2 april 2008 ckv 2 havo
donderdag 3 april 2008 09:00vanaf donderdag 3 april 2008 ckv 2 vwo
woensdag 23 april 2008 09:00vanaf woensdag 23 april 2008 ckv 2 havo
donderdag 24 april 2008 09:00vanaf donderdag 24 april 2008 ckv 2 vwo
maandag 19 mei 2008 09:00-12:00 Nederlands vwo
09:00-11:00 administratie GL vmbo
09:00-11:00 bouwtechniek metselen GL vmbo
09:00-11:00 bouwtechniek schilderen GL vmbo
09:00-11:00 consumptief bakken GL vmbo
09:00-11:00 consumptief horeca GL vmbo
09:00-11:00 elektrotechniek GL vmbo
09:00-11:00 handel en verkoop GL vmbo
09:00-11:00 installatietechniek GL vmbo
09:00-11:00 landbouw, bloemschikken en -binden GL vmbo
09:00-11:00 landbouw, dierhouderij en -verzorging GL vmbo
09:00-11:00 landbouw, groene ruimte GL vmbo
09:00-11:00 landbouw, plantenteelt GL vmbo
09:00-11:00 landbouw, verwerking agrarische producten (VAP) GL vmbo
09:00-11:00 mode en commercie GL vmbo
09:00-11:00 metaaltechniek GL vmbo
09:00-11:00 transport en logistiek GL vmbo
09:00-11:00 uiterlijke verzorging GL vmbo
09:00-11:00 voertuigentechniek GL vmbo
09:00-11:00 verzorging GL vmbo
09:00-11:00 handel en administratie GL vmbo
09:00-11:00 bouw-breed GL vmbo
09:00-11:00 consumptief-breed GL vmbo
09:00-11:00 instalektro GL vmbo
09:00-11:00 landbouw-breed GL vmbo
09:00-11:00 metalektro GL vmbo
09:00-11:00 zorg en welzijn-breed GL vmbo
09:00-11:00 bouwtechniek timmeren GL vmbo
13:30-16:30 Nederlands havo
13:30-16:30 wiskunde A1,2 vwo
13:30-16:30 wiskunde A1 vwo
13:30-15:30 beeldende vorming GL en TL vmbo
13:30-16:30 wiskunde A1 compex vwo
13:30-16:30 wiskunde A1,2 compex vwo
dinsdag 20 mei 2008 09:00-12:00 geschiedenis vwo
09:00-12:00 geschiedenis havo
09:00-11:00 dans GL en TL vmbo
09:00-11:00 drama GL en TL vmbo
13:30-16:30 wiskunde B1 havo
13:30-16:30 wiskunde B1,2 havo
13:30-16:30 natuurkunde 1,2 vwo
13:30-16:30 natuurkunde 1 vwo
13:30-15:30 Nederlands KB vmbo
13:30-15:30 Nederlands GL en TL vmbo
13:30-16:30 natuurkunde 1,2 compex vwo
13:30-16:30 natuurkunde 1,2 (PMN) vwo
woensdag 21 mei 2008 09:00-11:30 Duits 1,2 vwo
09:00-11:30 aardrijkskunde havo (oud programma)
09:00-11:00 Arabisch GL en TL vmbo
09:00-10:30 Arabisch BB vmbo
09:00-11:00 Arabisch KB vmbo
09:00-11:00 Spaans GL en TL vmbo
09:00-11:00 Turks GL en TL vmbo
09:00-11:30 aardrijkskunde compex havo
09:00-10:30 Turks BB vmbo
09:00-11:00 Turks KB vmbo
09:00-10:30 Spaans BB vmbo
09:00-11:00 Spaans KB vmbo
13:30-16:00 Engels havo
13:30-16:30 biologie 1,2 vwo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde II GL en TL vmbo
13:30-16:30 biologie 1,2 compex vwo
donderdag 22 mei 2008 09:00-10:30 Nederlands BB vmbo
09:00-12:00 Latijn vwo
09:00-11:30 muziek havo
09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting KB vmbo
09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting GL en TL vmbo
13:30-16:00 economie 1 havo
13:30-16:00 economie 1,2 havo
13:30-16:30 management en organisatie vwo
13:30-15:30 wiskunde KB vmbo
13:30-15:30 wiskunde GL en TL vmbo
vrijdag 23 mei 2008 09:00-10:30 geschiedenis en staatsinrichting BB vmbo
09:00-11:30 Duits 1,2 havo
09:00-10:30 aardrijkskunde BB vmbo
09:00-12:00 aardrijkskunde vwo
09:00-10:30 maatschappijleer II BB vmbo
09:00-11:00 maatschappijleer II KB vmbo
09:00-11:00 maatschappijleer II GL en TL vmbo
11:30-13:00 wiskunde BB vmbo
13:30-16:30 natuurkunde 1 havo
13:30-16:30 natuurkunde 1,2 havo
13:30-16:30 scheikunde 1,2 vwo
13:30-16:30 scheikunde 1 vwo
13:30-15:30 Frans GL en TL vmbo
13:30-15:30 Frans KB vmbo
13:30-16:30 natuurkunde 1,2 compex havo
maandag 26 mei 2008 09:00-11:30 Frans 1,2 havo
09:00-10:30 Engels BB vmbo
09:00-12:00 filosofie vwo
09:00-11:00 aardrijkskunde KB vmbo
09:00-11:00 aardrijkskunde GL en TL vmbo
13:30-16:30 biologie havo
13:30-16:30 economie 1 vwo
13:30-16:30 economie 1,2 vwo
13:30-15:30 Engels GL en TL vmbo
13:30-15:30 Engels KB vmbo
13:30-16:30 biologie compex havo
dinsdag 27 mei 2008 09:00-10:30 Duits BB vmbo
09:00-12:00 maatschappijleer vwo
09:00-12:00 maatschappijleer havo
09:00-11:00 Duits GL en TL vmbo
09:00-11:00 Duits KB vmbo
11:30-13:00 natuur- en scheikunde I BB vmbo
13:30-16:00 Engels vwo
13:30-16:30 scheikunde havo
13:30-15:30 biologie KB vmbo
13:30-15:30 biologie GL en TL vmbo
13:30-15:30 biologie compex GL en TL vmbo
woensdag 28 mei 2008 09:00-10:30 Frans BB vmbo
09:00-12:00 Grieks vwo
09:00-11:30 tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen havo
09:00-11:00 Fries GL en TL vmbo
11:30-13:00 biologie BB vmbo
13:30-16:30 wiskunde A1,2 havo (oud programma)
13:30-16:30 wiskunde B1 vwo
13:30-16:30 wiskunde B1,2 vwo
13:30-15:30 economie KB vmbo
13:30-15:30 economie GL en TL vmbo
13:30-15:30 economie compex GL en TL vmbo
donderdag 29 mei 2008 09:00-10:30 economie BB vmbo
09:00-11:30 tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen vwo
09:00-12:00 filosofie havo
09:00-11:00 muziek GL en TL vmbo
13:30-16:00 Frans 1,2 vwo
13:30-16:30 management en organisatie havo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I KB vmbo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I GL en TL vmbo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I compex GL en TL vmbo
vrijdag 30 mei 2008 09:00-12:00 Fries vwo
09:00-12:00 Fries 1 havo
09:00-12:00 Fries 1,2 havo
09:00-11:30 muziek vwo
13:30-16:00 Spaans 1,2 havo
13:30-16:00 Spaans vwo
13:30-16:00 Russisch 1,2 havo
13:30-16:00 Russisch vwo
13:30-16:00 Turks 1,2 havo
13:30-16:00 Turks vwo
13:30-16:00 Arabisch 1,2 havo
13:30-16:00 Arabisch vwo
zondag 15 juni 2008 00:00tijdstip wordt nader bekendgemaakt dans GL en TL vmbo
00:00tijdstip wordt nader bekendgemaakt drama GL en TL vmbo
00:00tijdstip wordt nader bekend gemaakt Frans KB vmbo
maandag 16 juni 2008 13:30-15:00 Nederlands BB vmbo
13:30-15:30 Nederlands KB vmbo
13:30-15:30 Engels GL en TL vmbo
13:30-15:30 Engels KB vmbo
13:30-15:30 Nederlands GL en TL vmbo
dinsdag 17 juni 2008 09:00-10:30 Engels BB vmbo
09:00-11:00 economie KB vmbo
09:00-11:00 economie GL en TL vmbo
09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting KB vmbo
09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting GL en TL vmbo
09:00-11:00 aardrijkskunde KB vmbo
09:00-11:00 aardrijkskunde GL en TL vmbo
09:00-11:00 beeldende vorming GL en TL vmbo
09:00-11:00 Duits GL en TL vmbo
09:00-11:00 Duits KB vmbo
13:30-15:00 economie BB vmbo
13:30-15:00 natuur- en scheikunde I BB vmbo
13:30-16:30 Nederlands havo
13:30-16:30 Nederlands vwo
13:30-16:00 Frans 1,2 vwo
13:30-16:00 Frans 1,2 havo
13:30-16:00 Engels havo
13:30-16:00 Engels vwo
13:30-15:00 biologie BB vmbo
13:30-15:30 biologie KB vmbo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I KB vmbo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde I GL en TL vmbo
13:30-15:30 natuur- en scheikunde II GL en TL vmbo
13:30-15:30 wiskunde KB vmbo
13:30-15:30 wiskunde GL en TL vmbo
13:30-15:30 Frans GL en TL vmbo
13:30-15:30 biologie GL en TL vmbo
woensdag 18 juni 2008 09:00-10:30 geschiedenis en staatsinrichting BB vmbo
09:00-11:30 Duits 1,2 vwo
09:00-11:30 Duits 1,2 havo
09:00-10:30 Duits BB vmbo
09:00-12:00 geschiedenis vwo
09:00-12:00 geschiedenis havo
09:00-10:30 aardrijkskunde BB vmbo
09:00-11:30 aardrijkskunde havo (oud programma)
09:00-12:00 aardrijkskunde vwo
09:00-10:30 maatschappijleer II BB vmbo
13:30-16:30 wiskunde A1,2 vwo
13:30-16:30 wiskunde A1,2 havo (oud programma)
13:30-16:30 wiskunde A1 vwo
13:30-16:30 wiskunde B1 vwo
13:30-16:30 wiskunde B1 havo
13:30-16:30 wiskunde B1,2 vwo
13:30-16:30 wiskunde B1,2 havo
13:30-15:00 wiskunde BB vmbo
13:30-16:30 natuurkunde 1 havo
13:30-16:30 natuurkunde 1,2 vwo
13:30-16:30 natuurkunde 1,2 havo
13:30-16:30 natuurkunde 1 vwo
13:30-16:30 scheikunde 1,2 vwo
13:30-16:30 scheikunde 1 vwo
13:30-16:30 scheikunde havo
13:30-16:30 biologie 1,2 vwo
13:30-16:30 biologie havo
13:30-16:00 economie 1 havo
13:30-16:30 economie 1,2 vwo
13:30-16:00 economie 1,2 havo
13:30-16:30 management en organisatie vwo
13:30-16:30 management en organisatie havo
13:30-16:30 natuurkunde 1,2 (PMN) vwo
vrijdag 20 juni 2008 09:30-12:30 Fries vwo
09:30-12:30 Latijn vwo
09:30-12:30 Grieks vwo
09:30-12:00 Spaans vwo
09:30-12:00 Russisch vwo
09:30-12:00 Turks vwo
09:30-12:00 Arabisch vwo
09:30-12:00 muziek vwo
09:30-12:00 tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen vwo
09:30-12:30 filosofie vwo
09:30-12:30 maatschappijleer vwo
13:30-16:30 Fries 1 havo
13:30-16:30 Fries 1,2 havo
13:30-16:00 Spaans 1,2 havo
13:30-16:00 Russisch 1,2 havo
13:30-16:00 Turks 1,2 havo
13:30-16:00 Arabisch 1,2 havo
13:30-16:30 economie 1 vwo
13:30-16:00 muziek havo
13:30-16:00 tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen havo
13:30-16:30 filosofie havo
13:30-16:30 maatschappijleer havo
13:30-15:30 administratie GL vmbo
13:30-15:30 Arabisch GL en TL vmbo
13:30-15:30 bouwtechniek metselen GL vmbo
13:30-15:30 bouwtechniek schilderen GL vmbo
13:30-15:30 bouwtechniek timmeren GL vmbo
13:30-15:30 consumptief bakken GL vmbo
13:30-15:30 consumptief horeca GL vmbo
13:30-15:30 elektrotechniek GL vmbo
13:30-15:30 Fries GL en TL vmbo
13:30-15:30 handel en verkoop GL vmbo
13:30-15:30 installatietechniek GL vmbo
13:30-15:30 landbouw, bloemschikken en -binden GL vmbo
13:30-15:30 landbouw, dierhouderij en -verzorging GL vmbo
13:30-15:30 landbouw, groene ruimte GL vmbo
13:30-15:30 landbouw, plantenteelt GL vmbo
13:30-15:30 landbouw, verwerking agrarische producten (VAP) GL vmbo
13:30-15:30 maatschappijleer II KB vmbo
13:30-15:30 maatschappijleer II GL en TL vmbo
13:30-15:30 mode en commercie GL vmbo
13:30-15:30 metaaltechniek GL vmbo
13:30-15:30 transport en logistiek GL vmbo
13:30-15:30 uiterlijke verzorging GL vmbo
13:30-15:30 voertuigentechniek GL vmbo
13:30-15:30 verzorging GL vmbo
13:30-15:30 muziek GL en TL vmbo
13:30-15:00 Arabisch BB vmbo
13:30-15:30 Arabisch KB vmbo
13:30-15:30 Spaans GL en TL vmbo
13:30-15:30 Turks GL en TL vmbo
13:30-15:30 handel en administratie GL vmbo
13:30-15:30 bouw-breed GL vmbo
13:30-15:30 consumptief-breed GL vmbo
13:30-15:30 instalektro GL vmbo
13:30-15:30 landbouw-breed GL vmbo
13:30-15:30 metalektro GL vmbo
13:30-15:30 zorg en welzijn-breed GL vmbo
13:30-15:00 Turks BB vmbo
13:30-15:30 Turks KB vmbo
13:30-15:00 Spaans BB vmbo
13:30-15:30 Spaans KB vmbo
Pijl omhoog