Omzettingstabel normering, natuur- en scheikunde II vmbo GL en TL, CSE 2e tijdvak, 2006

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2022, maar alleen op het examenjaar 2006.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.