zorg en welzijn vmbo GL 2010

Het centraal examen zorg en welzijn vmbo GL wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2017 en als pilot-examen in 2016.

Pijl omhoog