zorg en welzijn KB vmbo 2007

Het centraal examen zorg en welzijn KB vmbo wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2017 en als pilot-examen in 2016.

Pijl omhoog