zorg en welzijn GL vmbo 2022

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Hulpmiddelen

De in 2022 toegestane hulpmiddelen zijn nog niet bekend gemaakt.


Meer informatie


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen zorg en welzijn GL vmbo 2022. Kies zorg en welzijn in 2022 of vmbo GL in 2022 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog