pilot-icoon

Pilot

zorg en welzijn GL vmbo 2016 (pilot)

Het centraal examen zorg en welzijn GL vmbo werd in 2016 als pilot-examen afgenomen.

De informatie op deze pagina geldt voor pilot-scholen, zie de toelichting.

Pijl omhoog