zorg en welzijn GL vmbo 2003

Het centraal examen zorg en welzijn GL vmbo wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2017 en als pilot-examen in 2016.

Pijl omhoog