zorg en welzijn-breed vmbo KB 2027

Het centraal examen zorg en welzijn-breed vmbo KB werd als regulier examen afgenomen van 2003 tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.