zorg en welzijn-breed vmbo BB 2002

Het centraal examen zorg en welzijn-breed vmbo BB werd als regulier examen afgenomen van 2003 tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.

Pijl omhoog