zorg en welzijn BB vmbo 2021

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Examenstof

Hulpmiddelen

Afnameperiode

  • maandag 5 april t/m vrijdag 9 juli 2021
    afnameperiode profielvak-cspe's

Meer informatie


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen zorg en welzijn BB vmbo 2021. Kies zorg en welzijn in 2021 of vmbo BB in 2021 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog