wiskunde vmbo GL en TL 2004

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen wiskunde vmbo GL en TL 2004. Kies wiskunde in 2004 of vmbo GL in 2004 of vmbo TL in 2004 als u breder geïnformeerd wilt worden.