wiskunde vmbo GL en TL 2002

Het centraal examen wiskunde vmbo GL en TL wordt afgenomen vanaf 2003.