wiskunde vmbo BB 2008

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen wiskunde vmbo BB 2008. Kies wiskunde in 2008 of vmbo BB in 2008 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog