wiskunde vmbo BB 2006

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen wiskunde vmbo BB 2006. Kies vmbo BB in 2006 als u breder geïnformeerd wilt worden.