wiskunde vmbo BB 2003

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen wiskunde vmbo BB 2003. Kies wiskunde in 2003 of vmbo BB in 2003 als u breder geïnformeerd wilt worden.