wiskunde GL en TL vmbo 2005

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen wiskunde GL en TL vmbo 2005. Kies vmbo TL in 2005 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog