wiskunde C vwo 2017


In 2017 werd als pilot-examen het volgende examen afgenomen: wiskunde C vwo (pilot-examen)


Publicaties


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen wiskunde C vwo 2017. Kies wiskunde in 2017 of vwo in 2017 als u breder geïnformeerd wilt worden.