wiskunde B1 vwo 2013

Het centraal examen wiskunde B1 vwo werd als regulier examen afgenomen tot en met 2009 en als bezemexamen in 2010.