wiskunde B vwo 2009

Het centraal examen wiskunde B vwo wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2018 en als pilot-examen van 2012 tot en met 2017.