wiskunde B havo 2015


In 2015 werd als pilot-examen het volgende examen afgenomen: wiskunde B havo (pilot-examen)


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen wiskunde B havo 2015. Kies wiskunde in 2015 of havo in 2015 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog