wiskunde B havo 2013


In 2013 werd als pilot-examen het volgende examen afgenomen: wiskunde B havo (pilot-examen)


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen wiskunde B havo 2013. Kies wiskunde in 2013 of havo in 2013 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog