wiskunde B havo 2012


In 2012 werd als pilot-examen het volgende examen afgenomen: wiskunde B havo (pilot-examen)


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen wiskunde B havo 2012. Kies wiskunde in 2012 of havo in 2012 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog