pilot-icoon

Pilot

wiskunde B havo 2016 (pilot)

Het centraal examen wiskunde B havo werd in 2016 als pilot-examen afgenomen.

De informatie op deze pagina geldt voor pilot-scholen, zie de toelichting.