wiskunde B havo 2008

Het centraal examen wiskunde B havo wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2017 en als pilot-examen van 2011 tot en met 2016.

Pijl omhoog