wiskunde A1, vwo in 2004

Examenstof

Let op: De examenprogramma's havo/vwo voor een aantal vakken zijn gewijzigd; deze wijzigingen zijn niet verwerkt in de downloadbare tekst.

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen wiskunde A1, vwo in 2004. Kies wiskunde in 2004 of vwo in 2004 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog