wiskunde A1,2 havo (oud programma) 2008

Examenstof

Let op: De examenprogramma's havo/vwo voor een aantal vakken zijn gewijzigd; deze wijzigingen zijn niet verwerkt in de downloadbare tekst.

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen wiskunde A1,2 havo (oud programma) 2008. Kies wiskunde in 2008 of havo in 2008 als u breder geïnformeerd wilt worden.