wiskunde A vwo 2010


In 2010 werd als bezemexamen het volgende examen afgenomen: wiskunde A1,2 vwo (bezemexamen)


Bezemkandidaten wiskunde A1 vwo (oud programma) krijgen tijdens het centraal examen hetzelfde examen als de kandidaten wiskunde C in de vernieuwde profielen. Zie ook de nadere toelichting.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen wiskunde A vwo 2010. Kies wiskunde in 2010 of vwo in 2010 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog