wiskunde A havo 2016


In 2016 werd als pilot-examen het volgende examen afgenomen: wiskunde A havo (pilot-examen)


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen wiskunde A havo 2016. Kies wiskunde in 2016 of havo in 2016 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog