uiterlijke verzorging vmbo BB 2021

Het centraal examen uiterlijke verzorging vmbo BB werd als regulier examen afgenomen tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.