Turks vwo 2022

Het centraal examen Turks vwo werd afgenomen tot en met 2009.

In 2022 wordt wel het volgende examen afgenomen: Turks vwo

Pijl omhoog