Turks vwo 2020

Het centraal examen Turks vwo werd afgenomen tot en met 2009.

In 2020 wordt wel het volgende examen afgenomen: Turks vwo

Pijl omhoog