Turks vwo 2013

Het centraal examen Turks vwo werd afgenomen tot en met 2009.

In 2013 werd wel het volgende examen afgenomen: Turks vwo

Pijl omhoog