textiele vormgeving vwo 2005

Het centraal examen textiele vormgeving vwo wordt afgenomen vanaf 2010.