textiele vormgeving vwo 2004

Het centraal examen textiele vormgeving vwo wordt afgenomen vanaf 2010.