textiele vormgeving vwo 2003

Het centraal examen textiele vormgeving vwo wordt afgenomen vanaf 2010.