textiele vormgeving vwo 2002

Het centraal examen textiele vormgeving vwo wordt afgenomen vanaf 2010.