textiele vormgeving havo 2008

Het centraal examen textiele vormgeving havo wordt afgenomen vanaf 2009.