textiele vormgeving havo 2007

Het centraal examen textiele vormgeving havo wordt afgenomen vanaf 2009.