textiele vormgeving havo 2003

Het centraal examen textiele vormgeving havo wordt afgenomen vanaf 2009.