textiele vormgeving havo 2002

Het centraal examen textiele vormgeving havo wordt afgenomen vanaf 2009.