tekenen vwo 2007

Het centraal examen tekenen vwo wordt afgenomen vanaf 2010.