technologie in de gemengde leerweg vmbo 2024

Het centraal examen technologie in de gemengde leerweg vmbo werd als regulier examen afgenomen van 2006 tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.

Pijl omhoog