technologie in de gemengde leerweg Z & W vmbo 2007

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht alleen het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen technologie in de gemengde leerweg Z & W vmbo 2007. Kies technologie gl in 2007 of vmbo GL in 2007 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog